ANDRIJANA & KRISTINA
ANDRIJANA GLADOVIĆ, AIGO

&

KRISTINA KOSTIĆ, FILOLOŠKI FAKULTET