MILOŠ & KATARINA
MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ, NCR

&

KATARINA VELJKOVIĆ, FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA