ZA EFIKASNIJI I TRANSPARENTNIJI ZDRAVSTVENI SISTEM

Misija

Odbor za zdravstvo se zalaže za unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema i olakšavanje srpskih pravnih propisa u svrhu uspostavljanja bolje brige o pacijentima, poslovnoj zajednici i društvu kao celini.

Preuzmite Pravilnik Odbora ovde.

Ciljevi

Odbor će uspostaviti konstruktivni dijalog sa Ministarstvom zdravlja i nadležnim institucijama u cilju promovisanja doprinosa privatnog sektora unapredjenju zdravstvenog zakonodavnog okvira, doprinosa reformi zdravstva kroz unapređenje transparentnosti regulatornog ambijenta i poboljšanja tržišnog pristupa po fer i konkurentnim uslovima, kao i kroz zagovaranje harmonizacije regulative sa Evropskom unijom i obezbeđivanje prenošenja dobrih EU praksi i propisa. Odbor će promovisati etičko ponašanje svih uključenih u zdravstveni sistem, odnosno zdravstvenih radnika u sistemu.

Fokus u periodu od 2016. - 2018. godine

  • Povećani pristup novim lekovima i medicinskim tehnologijama - Dokazano je da nove medicinske tehnologije dugoročno poboljšavaju produktivnost, kvalitet i dužinu života i redukuju sveukupne medicinske troškove. Postojeća budžetska sredstva bi trebalo da budu iskorišćena za inovacije, sa ciljem minimizovanja praznina u pristupu inovacijama u odnosu na zemlje u regionu i EU.

  • Javno – privatna partnerstva u pružanju zdravstvenih usluga - Poboljšanje sinergije javnog i privatnog zdravstvenog sektora, što bi trebalo da rezultira u boljem kvalitetu usluga pacijentima, bez dodatnih ulaganja. Sa uvodjenjem sistema dijagnostički srodnih grupa za finansiranje zdravstvenih usluga, pacijenti bi trebalo da imaju mogućnost da izaberu pružaoca zdravstvenih usluga iz javnog ili iz privatnog sektora, kao i da pokriju razliku u troškovima (bilo direktno ili kroz privatno zdravstveno osiguranje).

  • Optimizacija procesa javnih nabavki u zdravstvu - U cilju obezbeđenja najbolje vrednosti za dat novac, maksimizacije konkurencije i snabdevanja uslugama najvišeg kvaliteta, proces javnih nabavki u zdravstvu bi trebalo da bude baziran na kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude (MEAT Criteria), kao standardizovanom kriterijumu, koji bi pored optimizacije upravljanja zalihama, trebalo da rezultira u smanjenju troškova za pružene usluge.

Sledite ovaj link da preuzmete Policy Brief Odbora za zdravstvo, koji identifikuje ključne izazove sa kojima se članice kompanije AmCham-a susreću u ovoj oblasti.

Najveći uspesi Odbora u periodu od 2014. - 2018. godine

  • Urađena zajednička studija AmCham – Ministarstvo zdravlja o mogućnostima sinergije javnog i privatnog sistema radi unapređenja efikasnosti u zdravstvu
- Studija o mogućim pravcima povećanja efikasnosti zdravstvenog sistema na srpskom jeziku

- Studija o mogućim pravcima povećanja efikasnosti zdravstvenog sistema na engleskom jeziku

  • Nakon niza godina bez pristupa inovativnim lekovima za srpske pacijente i brojnih zalaganja AmCham-ovog Odbora za zdravstvo, u 2016. su uvedena 23 nova inovativna leka na Listu lekova.
  • Poboljšanje regulatornog okvira kontinuiranim aktivnostima vezanim za poboljšanje legislative vezane za lekove, medicinska sredstva i zdravstveno osiguranje.
  • Organizovanje serije okruglih stolova o procesima javnih nabavki, kao i godišnje Konferencije o razvoju zdravstvenih politika u Republici Srbiji

Predsedavajući Odbora

Sandra Marinković, Predsednik Odbora - Predlog Agende i KPI-eva
Merck Sharpe & Dohme

Jasmina Knežević, Potpredsednik Odbora - Statement of Intent
Bel Medic

Članovi Odbora

Kako da se uključite?

Odbori su otvoreni za sve predstavnike kompanija članice AmChama. Obratite se rukovodstvu Odbora ili našem Izvršnom timu koji vam mogu dati više informacija.

Abbvie Biopharmaceuticals GMBH
Abbvie Biopharmaceuticals GMBH

AbbVie je globalna biofarmaceutska kompanija koja ima sposobnost da otkrije i unapredi inovativne terapije i zadovolji zdravstvene potrebe ljudi i društva širom sveta . Sastoji se od oko 25.000 zaposlenih, naučnika, istraživača, proizvodnih specijalista i regulatornih eksperata. Svi oni su fokusirani na razvoj novih proizvoda i novih načina da se pomogne ljudima kada su u pitanju neki od najozbiljnijih zdravstvenih problema.

Abbvie Biopharmaceuticals GMBH |
www.abbvie.com
BDK Advokati
BDK Advokati

BDK Advokati je advokatska kancelarija sa širokim spektrom usluga u Beogradu (Srbija), Podgorici (Crna Gora), i Banja Luci (Bosna i Hercegovina/Republika Srpska). Sa tri advokatske kancelarije u regionu, i različitim praksama, BDK Advokati nudi klijentima vrhunsku stručnost i prvoklasni standard usluga.

BDK Advokati |
www.bdkadvokati.com
Bel Medic General Hospital
Bel Medic General Hospital

Bel Medic je privatna bolnica u Srbiji akreditovana po najvišim evropskim standardima kvaliteta, koja pruža negu za čitavu porodicu. Bel Medic Opšta bolnica je potpuna i pouzdana zdravstvena organizacija sa kompletnim bolničkim sistemom, intenzivnom negom, komfornim bolničkim apartmanima i ambulantnim vozilima, kao i sa timom profesionalnog osoblja.

Bel Medic General Hospital |
www.belmedic.com
Bojović Drašković Popović & Partners
Bojović Drašković Popović & Partners

Bojović Drašković Popović & Partners je advokatska kancelarija koja pruža usluge u oblasti privrednog prava i savetuje klijente u Srbiji i Crnoj Gori. Njihov glavni fokus je na sledećim oblastima: bankarske usluge i finansije, zaštita konkurencije i opšta regulativa, korporativno i poslovno pravo, energetika i infrastruktura, rešavanje sporova, radno pravo, intelektualna svojina, spajanja i akvizicije, nekretnine, poresko pravo, tehnološko, medijsko i telekomunikaciono pravo.

Bojović Drašković Popović & Partners |
www.bd2p.com
Crowe Horwath BDM
Crowe Horwath BDM

Crowe Horwath BDM je član globalne savetodavne mreže Crowe Horwath International, koja je rangirana među 10 najboljih svetskih konsultantskih kuća sa uslugama poreskog i finansijskog savetovanja i računovodstva, na čelu sa timom iskusnih poreskih i finansijskih savetnika, računovođa i advokata.

Crowe Horwath BDM |
www.crowehorwath.rs
Deloitte
Deloitte

Deloitte je jedna od vodećih kompanija koja nudi profesionalne usluge u oblasti revizije, poreza, rizika, finansijskog i pravnog konsaltinga koristeći stranu ekspertizu kao i snagu lokalnih kompanija.

Deloitte |
www2.deloitte.com/rs/en.html
Eli Lilly (Suisse) S. A. Representative Office
Eli Lilly (Suisse) S. A. Representative Office

Eli Lilly je američka globalna farmaceutska kompanija. Kompanije je posvećena u pronalaženju rešenja za najvažnije zdravstvene probleme današnjice i stvara visokokvalitetne lekove, sa integritetom, i poštovanjem prema ljudima.

Eli Lilly (Suisse) S. A. Representative Office |
www.lilly.com
EY
EY

EY je svetski lider u oblasti osiguranja, poreza i savetodavnih usluga. S timom od 150 profesionalaca uključujući četiri partnera, EY Beograd poseduje znanje i veštine koje su potrebne da bi se klijentima obezbedile najkvalitetnije usluge računovodstva, revizije, kao i poreske i savetodavne usluge. EY u Srbiji pruža usluge velikom broju kompanija i organizacija- od multinacionalnih korporacija do lokalnih kompanija u razvoju.

EY |
www.ey.com/rs
General Electric
General Electric

General Electric posluje širom sveta kroz obezbeđivanje kapitala, ekspertize i infrastrukture za svetsku ekonomiju. Izgradnjom aparata, rasvete, elektroenergetskih sistema i drugih proizvoda kompanija pomaže milione domova, kancelarijama, fabrikama i maloprodajnim objektima širom sveta u boljem poslovanju.

General Electric |
www.ge.com
GlaxoSmithKline Export Ltd.
GlaxoSmithKline Export Ltd.

GlaxoSmithKline je globalna inovativna farmaceutska kompanija, posvećena istraživanju i razvoju inovativnih proizvoda u tri primarne oblasti: lekovi koji se izdaju na lekarski recept, vakcine i consumer healthcare (proizvodi za očuvanje zdravlja, prevenciju i samolečenje). GSK je izuzetno prisutna na tržištu, i posluje u preko 150 zemalja, sa mrežom od 86 proizvodnih mesta i velikim centrima za istraživanje i razvoj u Velikoj Britaniji, SAD, Španiji, Belgiji i Kini.

GlaxoSmithKline Export Ltd. |
www.gsk.com
Hemofarm Koncern A.D.
Hemofarm Koncern A.D.

Hemofarm je vodeća farmaceutska kompanija u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Primarna delatnost Hemofarma je proizvodnja visokokvalitetnih, bezbednih, efikasnih, i dostupnih generičkih farmaceutskih proizvoda primenom najsavremenijih tehnologija. Hemofarm proizvodi lekove svih farmakoterapijskih grupa i formi, od najjednostavnijih do najsloženijih.

Hemofarm Koncern A.D. |
www.hemofarm.com
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson

Johnson & Johnson je kompanija koja proizvodi lekove, medicinsku opremu i kozmetičke preparate. Kompanija takođe sprovodi naučna istraživanja, donosi inovativne ideje, proizvode i usluge za unapređenje zdravlja i dobrobiti ljudi.

Johnson & Johnson |
www.jnj.com
Karanović & Partners
Karanović & Partners

Karanović & Partneri je jedna od vodećih advokatskih kancelarija u oblasti privrednog prava koja savetuje klijente u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Makedoniji. Sa dvodecenijskom tradicijom i preko 100 advokata u regionu Karanović & Partneri sarađuju sa zakonodavcima i institucijama pri razvoju jasnog i efikasnog zakonodavstva sa ciljem stvaranja boljih tržišnih uslova.

Karanović & Partners |
www.karanovicpartners.com
Kinstellar
Kinstellar

Kinstellar je jedna od vodećih advokatskih kancelarija koja posluje u Centralnoj i istočnoj Evropi. Kancelarija obezbeđuje fokusirano, komercijalno-orijentisano davanje pravnih saveta vodećim međunarodnim i regionalnim korporacijama , bankama i drugim finansijskim institucijama, državnim organima , multilateralnim institucijama i međunarodnim advokatskim firmama.

Kinstellar |
www.kinstellar.com
KPMG d.o.o.
KPMG d.o.o.

KPMG pomaže klijentima da uspešno reaguju na promene i potencijalne mogućnosti nudeći profesionalne usluge. KPMG je specijalizovan za oblasti revizije, poreskog i finansijskog savetovanja kako bi se ponudila praktična rešenja klijentima za probleme koji stoje na putu realizacije njihovih poslovnih planova.

KPMG d.o.o. |
www.kpmg.rs
Medigroup SEE
Medigroup SEE

Udruživanjem iskustva, profesionalizma i stručnosti četiri zdravstvene ustanove sa više decenijskom tradicijom Opšta bolnica MediGroup počinje sa radom u decembru 2013. Bolnica je opremljena sa medicinskim aparatima najnovije tehnologije: magnetna rezonanca, skener, digitalni rendgen, i više od 10 ultrazvuk aparata, poseduje 6 operacionih sala, i više od 50 postelja. Sa timom vrhunskih stručnjaka nudi zdravstvene usluge pacijentima svih uzrasta.

Medigroup SEE |
www.medigroup.rs
Medtronic B. V Representative Office Serbia
Medtronic B. V Representative Office Serbia

Sa globalnim poslovanjem koje se proteže na više od 140 zemalja, Medtronica je jedna od najvećih medicinskih tehnoloških kompanija, koja nudi inovativne terapije za tretiranje srčanih i vaskularnih bolesti, dijabetesa i neuroloških i mišićnoskeletnih oboljenja.

Medtronic B. V Representative Office Serbia |
www.medtronic.com
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Kompanija Merck Sharp & Dohme koja posluje u mnogim zemljama širom sveta je vodeća istraživačko-zdravstvena kompanija. Pored razvoja novih terapija koje tretiraju i sprečavaju bolesti sa ciljem da pomognu ljudima u nevolji, MSK je posvećena unapređenju zdravlja i blagostanja širom sveta.

Merck Sharp & Dohme d.o.o. |
www.msd.rs
NIS a.d.
NIS a.d.

Osnovne delatnosti kompanije NIS su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet širokog asortimana naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike. Sa dve rafinerije, u Pančevu i Novom Sadu, kao i proizvodnim pogonima u Elemiru, NIS proizvodi oko 1,7 miliona tona nafte i gasa godišnje. Ukupan obim prerađene nafte je skoro 3 miliona tona godišnje.

NIS a.d. |
www.nis.eu
Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd
Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd

Novo Nordisk je globalna zdravstvena kompanija sa 90 godina iskustva u inovacijama i liderstvom u lečenju dijabetesa. Kompanija takođe zauzima vodeću poziciju u oblastima lečenja hemofilije i hormonskih terapija. Ona zapošljava oko 40.000 radnika u 75 zemalja, a svoje proizvode plasira u više od 180 zemalja.

Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd |
www.novonordisk.com
Pfizer
Pfizer

Pfizer je američka multinacionalna farmaceutska korporacija sa portfoliom razvijenih proizvoda (lekova) koji deluju u širokom spektru terapijskih područja, kao i u velikom broju medicinskih oblasti poput imunologije, onkologije, kardiologije, endokrinologije i neurologije.

Pfizer |
www.pfizer.com
Siemens d.o.o.
Siemens d.o.o.

U proteklih 168 godina Siemens je prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža u preko 200 zemalja, i koje integriše u rešenja u oblasti energetike, industrije, saobraćaja, medicine i informacionih tehnologija.

Siemens d.o.o. |
www.siemens.rs
Uniqa
Uniqa

UNIQA Osiguranje, part of UNIQA Group, formally started up its business operation in Serbia in November 2006, when the process of take-over of 80 percent of share of Zepter osiguranje was finalized. So far UNIQA invested almost EUR 50 million in Serbia. The UNIQA Group is one of the leading insurance groups in its core markets of Austria and Central and Eastern Europe (CEE) with approximately 40 companies in 19 countries and more than 9.3 million customers.

Uniqa |
www.uniqa.rs
West Pharmaceutical Services
West Pharmaceutical Services

Pharmaceutical, biopharmaceutical and medical device companies around the world rely on West Pharmaceutical Services, Inc. for standard-setting systems and device components for parenterally administered medicines. West applies proprietary materials science, formulation research and manufacturing innovation to advance the quality, therapeutic value, development speed and rapid market availability of pharmaceuticals, biologics, vaccines and consumer healthcare products.

West Pharmaceutical Services |
www.westpharma.com
Wiener Stadische osiguranje a.d.o.
Wiener Stadische osiguranje a.d.o.

With a mission to create and develop the insurance culture and provision of the services whose quality corresponds to the contemporary world business standards, Wiener St䤴ische osiguranje a.d.o. Beograd has been operating in the Serbian market since February 2003. The company was founded as a Greenfield investment of Vienna Insurance Group, one of the leading insurance companies in Central and Eastern Europe with 190 years long business tradition.

Wiener Stadische osiguranje a.d.o. |
www.wiener.co.rs