Date: 04/04/2016

Odbor za borbu protiv sive ekonomije - Sastanak posvećen formiranju Agende

Članovi Odbora za borbu protiv sive ekonomije sastali su se kako bi dogovorili dvogodišnju Agendu radne grupe i akcioni plan za 2016. godinu

Odbor je priznao predlog dvogodišnje Agende izabranog Predsednika Odbora za borbu protiv sive ekonomije, Ivana Miletića iz kompanije Philip Morris Services, a članovi su raspravljali i o spisku pitanja koja treba da se nađu na vrhu dnevnog reda Odbora, između ostalog:

  • Kontinuirani rad na implementaciji Zakona o inspekcijskom nadzoru;
  • Poboljšanje kapaciteta tužilaštva i sudova da se bave slučajevima sive ekonomije:
    • Ranije uključivanje tužilaštva u rad inspekcija i kontrolnih organa u slučajevima sive ekonomije;
    • Poboljšanje prikupljanja i očuvanja dokaza u slučajevima sive ekonomije;
    • Uvođenje i poboljšanje regulatornih mera kako bi se izvršila specijalizacija sudova za postupanje u slučajevima sive ekonomije i osiguralo jačanje kaznene politike kako bi se na odgovarajući način obeshrabrio povratak počinitelja.
  • Organizovanje godišnje konferencije za merenje napretka tokom godine, procenu rezultata i postavljanje agende za 2017. godinu.