Date: 02/09/2016

Coca-Cola postala prva kompanija koja nadoknađuje svu vodu koju koristi u proizvodnji globalno

Na Svetskoj nedelji vode u Stokholmu kompanija Coca-Cola je objavila da je sa svojim partnerskim punionicama ispunila cilj nadoknade vode za 2020. godinu, pet godina pre roka.

Kroz 248 partnerskih projekata vezanih za vodu sa oko 2000 zajednica u 71 zemlji, Coca-Cola sistem je nadoknadio oko 115 odsto vode koju je upotrebio za svoje gotove proizvode na osnovu obima prodaje u 2015. godini. Time je Coca-Cola postala prva kompanija, prema godišnjoj listi biznis magazina Fortune 500, koja je zajednicama i prirodi nadoknadila svu vodu koju koristimo – sa oko 337,7 milijardi litara nadoknađenih u 2015. godini.

Coca-Cola sistem u Srbiji doprineo je ovom cilju zahvaljujući projektu obnove vlažnih staništa u Gornjem Podunavlju, koji se sprovodi u saradnji sa Svetskim fondom za prirodu (WWF) od 2011. Godine. Projekti nadoknade vode u kojima je kompanija angažovana se odnose na bezbedan pristup vodi i sanitarnim uslovima, zaštitu vodenih slivova i vode za proizvodnu upotrebu.

Strategija nadoknade vode podržava ukupni cilj kompanije da zajednicama i prirodi vrati količinu vode jednaku onoj koja se koristi u gotovim proizvodima i za njihovu proizvodnju, a takođe su angažovani i u edukaciji i podizanju svesti o problemu vode.