Date: 26/10/2018

GSK – akcija „Narandžasti dan“

Tradicionalna volonterska akcija „Narandžasti dan“ kompanije GSK (GlaxoSmithCline) organizovana je sa ciljem da se doprinese širenju svesti o značaju stvaranja jednakih uslova za sve sugrađane.

U narodnoj kuhinji Versko dobrotvornog starateljstva Srpske Pravoslavne Crkve volonteri su učestvovali u pripremanju i posluživanju obroka najsiromašnijim sugrađanima. Uz dodatnu podršku kompanije GSK u vidu obezbeđivanja prehrambenih namirnica za crkvenu kuhinju, cilj akcije je da se skrene pažnja javnosti i motivišu kako kompanije, tako i pojedinci da, kroz volontersko angažovanje ili u vidu donacija, podrže rad narodnih kuhinja. Za mnoge sugrađane obrok koji dobiju u crkvenim kuhinjama je jedini koji imaju u toku dana.

Kao podrška udruženju osoba sa invaliditetom „Sve je moguće“, zaposleni u kompaniji GSK volontirali su u cilju opremanja novo osnovanih prostorija ovog udruženja na Zvezdari, uz obezbeđivanje donacija u vidu nameštaja. Zahvaljujući opremanju prostorija, udruženje će biti u mogućnosti da okuplja članove u okviru brojnih sportsko-rekreativnih aktivnosti, edukacija i drugih inicijativa, sa ciljem da doprinese njihovoj inkluziji u društveni život naše lokalne zajednice.

Narandžasti dan nam omogućava da izađemo iz svog svakodnevnog poslovnog okruženja i damo lični doprinos rešavanju problema u zajednici u kojoj i sami živimo i radimo“, istakla je Sanja Panjesković iz kompanije GSK.