Date: 08/02/2019

AmChamps 2019: Korporativne komunikacije, Mentorstvo i Agilnost

Polaznici AmChamps-a Generacije 2019 su posetili Banca Intesu, gde su imali priliku da se malo bliže upoznaju sa temama korporativnih komunikacija, mentorstva i agilnosti.

Sandra Lazarević, Direktorka Sektora za PR i marketing komunikacije u Banca Intesi otvorila je celodnevno AmChamps druženje osvrtom na svoj karijerni put, a zatim je sa učesnicima podelila svoje iskustvo vođenja marketinga i komunikacija u velikoj kompaniji. Istakla je da važan element u ovom procesu predstavlja stvaranje brenda, vođenje imidža i utisak o brendu koji se šalje javnosti, dok drugi značajan faktor predstavlja ostvarivanje ciljeva kompanije. Navedena dva elementa uvek treba da budu usklađena, a za ostvarivanje svih zadatih ciljeva neophodno je da se konstantno osluškuje tržište. Sandra je istakla da su se pravila marketinga i komunikacija dosta promenila u skorije vreme, a da je ključno da komunikacija sa klijentom bude personalizovana, relevantna, drugačija i slikovita.

Dragana Smolović, Direktorka Sektora za HR i Organizaciju istakla je da je osnova mentorstva otvorenost, poverenje i transparentnost u odnosu. Naglasila je da  je za svaki mentorski odnos ključno odrediti ciljeve koji se žele postići. Dragana je takođe istakla značaj efikasne komunikacije u mentorskom odnosu i rekla da su energija i entuzijazam ključ za uspeh. „Dokle god se bavimo mentorstvom, mi smo lideri promene“, poručila je učesnicima programa. Zadatak mentora je da mentija vodi kroz proces promene, kako bi stigao tamo gde želi. Za kraj prezentacije, zadala je učesnicima zadatak da na kreativan i inovativan način sastave dnevnik mentorstva, kako bi zabeležiti razvoj svog mentorskog odnosa.

Na samom kraju posete, polaznici su se upoznali sa konceptom agilnosti, kroz radionicu koju je vodila Jovana Dadić, Direktorka odeljenja za upravljanje projektima u Banca Intesi. Jovana je učesnicima objasnila suštinu ovog pojma i različite načine sprovođenja inovativnih metoda u upravljanju projektima.