SELEKCIONI TIM

Svaki učesnik AmChamps programa je pažljivo biran za izvrsnost. Naši konsultanti i selekcioni tim sastavljen od HR profesionalaca znaju da prepoznaju izuzetne ljude i identifikuju da li su njihova interesovanja, ličnost i dostupnost dobra preporuka učešće u AmChamps programu.

Upoznajte članove našeg selekcionog tima.

KATARINA JOVANOVIĆ ČORLIJA

S&T SERBIA

Katarina je HR Generalist u S&T Serbia (deo međunarodne korporacije S&T AG), jedne od vodećih IT kompanija u Srbiji. Ona je odgovorna za regrutaciju i selekciju, motivisanje i razvoj uspešnog tima koji omogućava kompaniji S&T da dostavi najnovija IT rešenja. Nakon što je diplomirala na Filozofskom fakultetu, ona je stekla diplomu magistra na Fakultetu organizacionih nauka.

MARIJANA PAVLOVIĆ

KPMG

Marijana se trenutno nalazi na poziciji menadžera u Odeljenju ljudskih resursa u kompaniji KPMG. Tokom svoje karijere, stekla je obimno iskustvo u pregledima izveštaja iz oblasti održivog razvoja (društvene odgovornosti) kao i u obavljanju revizija finansijskih izveštaja i finansijskih izveštajnih paketa sastavljenih u saglasnosti sa domaćim i međunarodnim računovodstvenim i revizorskim standardima.

MARINA RAKIĆ

IBM

Marina Rakić je trenutno na poziciji HR partnera za jugoistočnu Evropu i centralnu i istočnu Evropu u okviru IBM. Posle više od sedam godina iskustva u ljudskim resursima, ona je preuzela poziciju regionalnog HR partnera gde radi na pružanju savetodavnih i konsultantskih usluga menadžerima, u oblasti ljudskih resursa. Marina je karijeru započela 2007. godine, kada je pristupila lokalnom HR timu u IBM.

SONJA JOVANOVIĆ

ERNST & YOUNG

Sonja se pridružila kompaniji Ernst & Young Beograd 2008. godine, kao pomoćnik direktora za ljudske resurse. U toj ulozi, ona je odgovorna za razvoj HR strategije, korporativne HR programe, usaglašavanje sa statutarnim i regionalnim standardima, treninge razvoja liderstva i tima, izbor zaposlenih, budžetiranje, kao i za mnoge druge oblasti rada.