TRKA DO CILJA!

Tokom redovnog dela programa, učesnici zauzimaju svoje pozicije na rang listi dobijajući bodove za demonstrirano znanje, out-of-the-box pristup, kritičko razmišljanje, usmene i pisane veštine, inovaciju i posvećenost. Spojeni u parove, oni su evaluirani u odnosu na sledeće kriterijume:

  • Urađene zadatke (do 60 bodova);
  • AmCham projekat (do 12 bodova);
  • Napisane članke (do 6 bodova);
  • Prisustvo na predavanjima i radionicama (do 10 bodova);
  • Vannastavne aktivnosti (do 12 bodova).

TAKMIČENJE JE POČELO!

22. januara 2015. smo bili svedoci početka druge generacije AmChamps - Mladih lidera promena, i očigledno, novog nivoa konkurencije.

Da biste pratili njihov napredak i saznali kako se trenutno pozicionairaju na rang listi, pratite ovaj link. >>>

PREDODREĐENI DA VODE

Svako predavanje i radionica sa sobom donosi poseban zadatak na kojem AmChamps timovi rade pre, tokom ili posle samog događaja. Zadaci se ocenjuju sa do 6 poena od strane predavača i trenera, na osnovu unapred postavljenih jasnih smernica i kriterijuma ocenjivanja.

CENIMO IDEJE

AmCham je mesto gde se konstantno razvijaju nove ideje i pokreću konstruktivni razgovori kao podsticaj promena. Zato veoma cenimo glas nove generacije mladih lidera.

Do kraja redovnog dela programa, svih 20 AmChamps timova je pozvano da predstave svoje predloge projekta kojim se unapređuje neka od postojećih ili osmišljavaju nove aktivnosti AmCham-a. Izvršni tim Američke privredne komore evaluira svaki od ovih projekata sa do 12 poena, dok najbolje 3 ekipe imaju priliku da predstave svoje projekte Upravnom odboru AmCham-a.

DELJENJE PISANJEM

AmChamps timovi mogu da prikupljaju dodatne bodove dobrovoljnim pisanjem kratkih novinskih članaka na do tri teme iz nastavnog plana programa. Slanjem svakog članka oni sakupljaju 2 boda, dok će oni koji napišu najbolje tekstove biti nagrađeni sa još 3 poena.

Ovi tekstovi moraju biti napisani od strane studenata pod nadzorom njihovih mentora, a ocenjivani od strane AmChamps predavača.

PRISUTNOST JE PUT DO USPEHA

Još jedan odličan način da učesnici dobiju poene tokom takmičenja je njihovo aktivno prisustvo na predavanjima i radionicama. Pored mogućnosti da komuniciraju i razmenjuju ideje sa profesionalcima na najvišem nivou, kao i svojim vršnjacima, na ovim događajima svaki AmChamps tim može prikupiti do 10 poena - 1 bod po predavanju/radionici.

Vannastavne aktivnosti obezbeđuju kanal za osnaživanje lekcija naučenih u učionici i važan su deo dobro osmišljenog edukativnog programa. Pohađajući ih na redovnoj osnovi, učesnici mogu prikupiti maksimalno 12 poena - 1 poen po paru za pojedinačnu aktivnost, dok dve team building aktivnosti nose ukupno 6 poena (3 poena za svaki team building).