TRKA DO CILJA!

Tokom redovnog dela programa, učesnici zauzimaju svoje pozicije na rang listi dobijajući bodove za demonstrirano znanje, out-of-the-box pristup, kritičko razmišljanje, usmene i pisane veštine, inovaciju i posvećenost. Spojeni u parove, oni su evaluirani u odnosu na sledeće kriterijume:

  • Prisustvo na predavanjima i radionicama (do 48 bodova);
  • Team building aktivnosti (do 10 bodova)
  • AmCham projekat (do 10 bodova);
  • Urađene zadatke (do 15 bodova);
  • Napisane članke (do 9 bodova);
  • Promociju Milenijumskih razvojnih ciljeva (do 8 bodova).

PRISUTNOST JE USPEH

Odličan način da učesnici dobiju poene tokom takmičenja je njihovo aktivno prisustvo na predavanjima, radionicama i vannastavnim aktivnostima. Pored mogućnosti da komuniciraju i razmenjuju ideje sa profesionalcima na najvišem nivou, kao i svojim vršnjacima, na ovim događajima svaki AmChamps tim može prikupiti do 48 poena - 3 boda po aktivnosti.

Učestvujući u dve team building aktivnosti (u Delhaize Distributivnom Centru i u MK Resort-u na Kopaoniku) učesnici mogu prikupiti maksimalno 10 poena - 5 poena po paru za pojedinačnu aktivnost.

CENIMO IDEJE

AmCham je mesto gde se konstantno razvijaju nove ideje i pokreću konstruktivni razgovori kao podsticaj promena. Iz tog razloga veoma cenimo glas nove generacije mladih lidera.

Do kraja redovnog dela programa, svi AmChamps timovi će biti pozvani da predstave svoj predlog projekta kojim se unapređuje neka od postojećih ili osmišljavaju nove aktivnosti AmCham-a. Nakon prvog team building-a oni će biti podeljeni u 6 timova koji će raditi na razvoju aktivnosti u okviru tri AmCham stuba (2 u svakom stubu). Izvršni tim Američke privredne komore će evaluirati svaki od ovih projekata sa do 10 poena, dok će najbolje 3 ekipe imati priliku da predstave svoje projekte Upravnom odboru AmCham-a.

PREDODREĐENI DA VODE

Svako predavanje i radionica sa sobom donosi poseban zadatak koji će AmChamps timovi raditi tokom samog događaja. Zadaci se ocenjuju sa do 3 poena od strane predavača i trenera, na osnovu unapred postavljenih jasnih smernica i kriterijuma ocenjivanja.

PISANJE JE DELJENJE

AmChamps timovi mogu da prikupljaju dodatne bodove dobrovoljnim pisanjem kratkih novinskih članaka na do tri teme iz nastavnog plana programa. Slanjem svakog članka oni mogu sakupiti do 3 boda.

Ovi tekstovi moraju biti napisani od strane studenata pod nadzorom njihovih mentora, a ocenjivani od strane AmChamps predavača.

AMCHAMPS MILLENNIALS

Nakon predavanja o Milenijumskim ciljevima razvoja, studenti, podeljeni u grupe, će dobiti zadatak da organizuju predavanje na ovu temu na pojedinim fakultetima. U tom procesu će im pomagati njihovi mentori i kolege iz Globalnog dogovora UN-a.

Učestvujući u ovim aktivnostima oni mogu ostvariti do 8 bodova.