TRKA DO CILJA!

Tokom redovnog dela programa, učesnici zauzimaju svoje pozicije na rang listi dobijajući bodove za demonstrirano znanje, out-of-the-box pristup, kritičko razmišljanje, usmene i pisane veštine, inovaciju i posvećenost. Spojeni u parove, oni su evaluirani u odnosu na sledeće aktivnosti:

  • Prisustvo (do 30 bodova);
  • Urađene zadatke (do 30 bodova);
  • Organizaciju predavanja na fakultetima (do 10 bodova);
  • Video o mentorskom odnosu (do 10 bodova).

PRISUTNOST JE USPEH

Odličan način da učesnici dobiju poene tokom takmičenja je njihovo aktivno prisustvo na predavanjima, radionicama i vannastavnim aktivnostima. Pored mogućnosti da komuniciraju i razmenjuju ideje sa profesionalcima na najvišem nivou, kao i svojim vršnjacima, na ovim događajima svaki AmChamps tim može prikupiti do 30 poena.

Team Building @ Parobrod – 4 boda
Upoznaj predsednika AmCham-a – 2 boda
Veče za motivaciju i druženje @ Crowne Plaza – 2 boda
Poseta kompaniji Coca-Cola Hellenic – 2 boda
Poseta kompaniji Nelt – 4 boda
Team Building @ Kopaonik – 4 boda
Predavanja i radionice u februaru, martu i aprilu – ukupno 12 bodova

PREDODREĐENI DA VODE

Predavanja i radionice sa sobom donose posebne zadatke koji će AmChamps timovi raditi tokom ili posle samog događaja. Zadaci se ocenjuju sa do 5 poena od strane predavača i trenera ili ostalih učesnika, na osnovu unapred postavljenih jasnih smernica i kriterijuma ocenjivanja.

Zadaci sa radionica Storytelling i Lični brending – rade se tokom samih radionica, ocenjuju se od strane trenera i nose maksimum 10 bodova.

Zadaci sa radionica Storytelling i Lični brending rade se nakon samih radionica, ocenjuju se od strane drugih učesnika i nose maksimum 10 bodova.

AMCHAMPS NA FAKULTETIMA

Na početku programa učesnici će biti podeljeni u 5 grupa koje će imati zadatak da organizuju predavanje/okrugli sto/panel diskusiju na jednom od sledećih fakulteta i na sledeće teme:

Filološki fakultet – Razvoj karijere u korporaciji
Pravni fakultet – Društveno odgovorno poslovanje
Ekonomski fakultet – Preduzetništvo i startup
Tehnološko-metalurški fakultet – Povezivanje akademije i privrede
Fakultet organizacionih nauka – Digitalizacija poslovanja

Učestvujući u ovim aktivnostima, AmChamps učesnici mogu da prikupe do 10 bodova za svoje timove (svi parovi koji se nalaze u okviru određene grupe dobijaju isti broj bodova).

GRADIMO MENTORSKI ODNOS

Mentorstvo je u samoj srži našeg AmChamps programa. Zato će na kraju redovnog dela programa učesnici imati zadatak da pripreme video klip u kome će predstaviti svoj mentorski odnos. Video klip ocenjuje trener koji je držao radionicu o mentorstvu, sa najviše 10 bodova.