KRIVA UČENJA

Redovni deo takmičenja

Redovni deo takmičenja (od januara do jula) za učesnike predstavlja priliku da čuju predavanja i učestvuju u diskusijama o ključnim poslovnim temama (koje drže iskusni menadžeri iz AmCham članstva), da prisustvuju radionicama koje će poboljšati njihove meke veštine (uz pomoć profesionalnih trenera), da čuju motivacionu i inspirativnu priču jedne uspešne osobe, da steknu detaljniju sliku o svetu medija (kroz posetu medijskoj kući), za umrežavanje na AmCham zvaničnim događajima (koktelima i Smart-ovima), da upoznaju biznis iz prve ruke (posetom kompaniji članici AmCham-a), da učestvuju u drugim van nastavnim aktivnostima (team building van Beograda) i da nauče više o američkoj poslovnoj praksi.

Polufinale

Nakon regularnog dela (od jula do septembra), polufinalisti (10 parova koji osvoje najveći broj bodova) će raditi na konkretnom zadatku - studiji slučaja, koja će biti predstavljena pred specijalnom Komisijom za ocenjivanje. Dodatno, studenti polufinalisti će dobiti praksu u kompanijama članicama AmCham-a u trajanju od minimum mesec dana, dok će menadžeri dobiti mogućnost karijernog savetovanja.

Finale

Tri para koja najbolje napišu i predstave svoj projekat ulaze u finale (od septembra do januara). U tom trenutku, menadžeri od generalnih direktora svojih kompanija dobijaju novi projektni zadatak, koji zajedno sa studentima razvijaju pod mentorstvom članova Upravnog odbora AmCham-a. Par koji pripremi najbolji projekat će biti proglašen pobednikom i biće mu dodeljena nagrada.

Nagrade

- Za 10 menadžera (u polufinalu)

Karijerno savetovanje

- Za 10 studenata (u polufinalu)

Praksa u kompanijama članicama AmCham-a

- Za 3 menadžera (u finalu)

– Stipendije Univerziteta Sheffield: Puna MBA stipendija za najboljeg menadžera i polovične stipendije za druga dva menadžera

- Za 3 studenta (u finalu)

Stipendije Univerziteta Sheffield: Puna Master stipendija za najboljeg studenta i polovične stipendije za druga dva studenta

GENERACIJA 2017 - RAPORED

Da pogledate raspored aktivnosti AmChamps generacije 2017, sledite ovaj link.