RANG LISTA

Pozicija Parovi Prisustvo Zadaci Projekat Događaj Ukupno
1 Ana Jovetić & Milica Stošović 32.00 16.00 0.00 24.00 72.00
2 Bojana Nešić & Gojko Radišić 31.00 16.00 0.00 24.00 71.00
3 Mišo Janković & Luka Blagojević 32.00 15.00 0.00 24.00 71.00
4 Marina Nićiforović & Nada Bakrač 29.00 16.50 0.00 24.00 69.50
5 Sanja Panjesković & Sara Cojić 30.00 15.00 0.00 24.00 69.00
6 Miloš Metlić & Stefan Raičević 28.00 17.00 0.00 24.00 69.00
7 Dejan Borić & Bojana Marinković 28.00 16.00 0.00 24.00 68.00
8 Leo Đaković & Marko Savić 29.25 14.50 0.00 24.00 67.75
9 Katarina Ivanović & Anja Đurović 28.00 14.50 0.00 24.00 66.50
10 Ivana Lazarević & Valentina Nikolić 27.00 14.50 0.00 24.00 65.50
11 Ivana Ljubičić & Jovan Živaljević 25.00 15.50 0.00 24.00 64.50
12 Tamara Glušac & Vanja Malevanov 23.25 16.00 0.00 24.00 63.25
13 Mina Srećković & Nevena Ličinić 21.25 16.50 0.00 24.00 61.75
14 Ivan Marković & Marko Trifković 22.00 15.50 0.00 24.00 61.50
15 Sanja Matović & Ivan Bogićević 23.00 14.00 0.00 24.00 61.00
16 Tamara Jakovljević & Marko Matejić 21.00 15.50 0.00 24.00 60.50
17 Marko Ćelić & Isidora Orlić 25.00 11.00 0.00 24.00 60.00
18 Ivana Vlahović & Stefan Conić 20.75 15.00 0.00 24.00 59.75
19 Bojana Radović & Teodora Višnjić 18.00 17.00 0.00 24.00 59.00
20 Maja Obradović & Mark Jack Bouchakian 21.00 14.00 0.00 24.00 59.00
21 Marko Đurović & Miloš Matejić 17.50 16.50 0.00 24.00 58.00
22 Stefan Joksović & Antonina Milinković 20.50 11.00 0.00 24.00 55.50
23 Jelena Kotarac & Tatjana Toković 18.00 11.00 0.00 24.00 53.00
24 Jasminka Marošević & Vuk Radoičić 20.00 5.00 0.00 24.00 49.00
25 Katarina Rosić & Nastasija Đurić Janković 18.00 5.00 0.00 24.00 47.00