MAJ

11 May AmCham CEO brifing: Pregled makroekonomskih i poslovnih trendova

AmCham CEO brifing: Pregled makroekonomskih i poslovnih trendova

Zoran Petrović, predsednik AmCham Srbija i CEO Raiffeisen bank će predstaviti performanse poslovnog sektora u 2021. sa prognozama poslovanja nakon Q1, kao i rezultate upravo završene AmCham mini ankete o poslovanju kompanija članica godinu dana nakon izbijanja pandemije. Dr Milojko Arsić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu će prezentovati podatke u iz oblasti makroekonomskog stanja u zemlji i prognoza do kraja godine uzimajući u obzir aspekte važne za planiranje poslovanja do kraja 2021.

kliknite za više informacija

DOGAĐAJI PRILAGOĐENI POTREBAMA ČLANICA

Kalendar događaja je kreiran da u potpunosti odgovora misiji AmChama i da obezbedi pravovremenu informisanost kompanija članica o poslovnim i zakonodavnim pitanjima, da omogući članicama da povezuju i da prave biznis kontakte za dalji razvoj kao i da obezbedi pristup širokoj ponudi u delu profesionalnog razvoja. Kliknite na događaj koji vas zanima za dodatne detalje i da se registrujete.