AmCham Leader in Change - HERO nagrada 2020

Kao deo dugoročne posvećenosti unapređenju poslovne prakse u Srbiji i prepoznavanja ključnih organizacionih vrednosti i principa zasnovanih na liderstvo u delovanju, AmCham Srbija dodeljuje AmCham Leader in Change – HERO nagradu.

Cilj nagrade je da prepozna pojedinca, organizaciju ili instituciju koji predstavljaju uzor i primer izuzetnosti u srpskom društvu.

KRITERIJUMI I PRAVILA za AmCham Leader in Change - HERO nagradu

KRITERIJUM ZA NOMINACIJE:

Za AmCham Leader in Change – Hero nagradu mogu biti nominovani pojedinci, institucije ili organizacije koje su:

  • dale značajan doprinos uvođenju promena u kulturi, sportu, nauci, obrazovanju i uticale na pozitivne promene u srpskom društvu;
  • pokazale inovativnost, kreativnost i odlučnost u postizanju ciljeva u okviru, ali i izvan svoje profesije, a koji se odnose na prevazilaženje izazova modernog vremena i društva;
  • pokazale snažno liderstvo i spremnost da se javno zalažu i aktivno bore za ciljeve značajne za srpsko društvo;
  • inicirale pozitivne promene i postale inspiracija za druge da dalje rade na viziji u meri u kojoj ona postaje zajednički napor, zajednička vizija i zajednički uspeh.
  • Kandidat ne može biti pripadnik političke partije, državni službenik, državna organizacija ili institucija
PRAVO NA NOMINOVANJE:

  • Izvršna kancelarija AmCham u saradnji sa AmCham kompanijama članicama predlaže Upravnom odboru kandidate za AmCham Leader in Change-HERO nagradu; AmCham UO odlučuje o laureatu nagrade na redovnoj sednici, većinom glasova
  • Ukoliko prihvati nagradu, laureat biva proglašen na Godišnjoj skupštini AmCham Srbija
IZUZECI OD NOMINOVANJA:
Kompanije članice AmCham-a, kompanije van AmCham članstva, članovi Žirija tj. organizacija(e) i/ili institucija(e) koje zastupaju ili su zastupali, članovi AmCham izvršne kancelarije, politički angažovane osobe i vladine institucije i službenici ne mogu biti niti nominovani, niti nagrađeni sa AmCham Leader in Change - HERO nagradom za 2020.

ŽIRI & ŽIRIRANJE: Žiri za nagradu biće sastavljen od članova UO AmCham-a. Žiri će pregledati nominacije i odlučiti o dobitniku nagrade, a na osnovu kriterijuma utvrđenih za dodelu nagrade.

PROGLAŠENJE: Odluka Žirija o pobedniku AmCham Leader in Change - HERO nagrade tradicionalno se objavljuje na godišnjoj AmCham Generalnoj skupštini i ceremoniji dodele nagrada.

Dobitnici nagrade:

2020 Tamara Klarić i Bogdan Stevanović
2019 Dr Miodrag Stojković
2018 Prof dr Kosta Jovanović
2017 Dr Magdalena Đorđević
2016 Matematička gimnazija
2015 Bojana Mirosavljević
2014 Istraživačka stanica Petnica