AmCham Leader in Change - HERO nagrada 2018

Kao deo dugoročne posvećenosti unapređenju poslovne prakse u Srbiji i prepoznavanja ključnih organizacionih vrednosti i principa zasnovanih na liderstvo u delovanju, AmCham Srbija petu godinu za redom, organizuje izbor za AmCham Leader in Change – HERO nagradu.

Cilj nagrade je da prepozna pojedinca, organizaciju ili instituciju koji predstavljaju uzor i primer izuzetnosti u srpskom društvu.

KRITERIJUMI I PRAVILA za AmCham Leader in Change- HERO nagradu

KRITERIJUM ZA NOMINACIJE:

Za AmCham Leader in Change – Hero nagradu mogu biti nominovani pojedinci, institucije ili organizacije koje su:

 • dale značajan doprinos uvođenju promena u kulturi, sportu, nauci, obrazovanju i uticale na pozitivne promene u srpskom društvu;
 • pokazale inovativnost, kreativnost i odlučnost u postizanju ciljeva u okviru, ali i izvan svoje profesije, a koji se odnose na prevazilaženje izazova modernog vremena i društva;
 • pokazale snažno liderstvo i spremnost da se javno zalažu i aktivno bore za ciljeve značajne za srpsko društvo;
 • inicirale pozitivne promene i postale inspiracija za druge da dalje rade na viziji u meri u kojoj ona postaje zajednički napor, zajednička vizija i zajednički uspeh.
 • Kandidat ne može biti pripadnik političke partije, državni službenik, državna organizacija ili institucija
PROCES NOMINACIJE:
 • Proces nominacije i onlline platforma za nominovanje biće otvoreni do 5. februara 2018. do 17 časova (po lokalnom vremenu).
PRAVO NA NOMINOVANJE:
 • Samo kompanije članice AmCham i Izvršna kancelarija AmCham imaju pravo da nominuju kandidate za AmCham Leader in Change-HERO nagradu;
 • Svaka kompanija članica ima pravo nominuje samo jednog pojedinca/organizaciju/instituciju za AmCham Leader in Change - HERO nagradu.
NOMINACIJE:
 • Proces nominacije se odvija online i sve nominacije na platformi moraju biti na engleskom jeziku;
 • Nominacije na drugom jeziku biće prihvaćene isključivo ako predlagač nominacije bude blagovremeno dostavio prevod nominacije na engleski jezik;
 • Potpuno popunjene nominacije moraju biti dostavljene online najkasnije do 5. februara 2018. do 17:00 časova po lokalnom vremenu (proces nominovanja počinje 25. januara 2018. godine);
 • Popunjavanje svih polja u aplikaciji za online nominaciju je obavezno;
 • Izvršna kancelarija AmCham zadržava pravo da odbije nepotpune nominacije ili da ih vrati predlagaču na doradu;
 • Nakon završetka perioda nominovanja, sve kompletirane nominacije biće podnete Žiriju;
 • Svaka nominacija mora biti prihvaćena od strane nominovanog pojedinca, institucije ili organizacije;
 • Sve upiti ili zahtevi za pojašnjavanje pravila i postupak podnošenja nominacija možete poslati Branislavu Valentu na e-mail adresu valent@amcham.rs.
IZUZECI OD NOMINOVANJA:
Kompanije članice AmCham-a, kompanije van AmCham članstva, članovi Žirija tj. organizacija(e) i/ili institucija(e) koje zastupaju ili su zastupali, članovi AmCham izvršne kancelarije, politički angažovane osobe i vladine institucije i službenici ne mogu biti niti nominovani, niti nagrađeni sa AmCham Leader in Change - HERO nagradom za 2018.

ŽIRI & ŽIRIRANJE: Žiri za nagradu biće sastavljen od članova UO AmCham-a. Žiri će pregledati sve pristigle i kompletirane nominacije i odlučiti o dobitniku nagrade, a na osnovu kriterijuma utvrđenih za dodelu nagrade.

PROGLAŠENJE: Odluka Žirija o pobedniku AmCham Leader in Change - HERO nagrade biće objavljena na AmCham Generalnoj skupštini i ceremoniji dodele nagrada, 28. februara 2018.

Više informacija o nominovanim kandidatima dostupne su na ovom linku.