NEW SEE (NOVA JUGOISTOČNA EVROPA)

NEW SEE predstavlja deo Evrope sa preko 60 miliona potrošača i 11 tržišta koja su već geografski i kulturno povezana i sa potencijalom daljeg jačanja saradnje radi stvaranja jedinstvenog tržišta.

NEW SEE predstavlja i inicijativu 10 američkih privrednih komora iz ovog regiona za zajednički rad u cilju jačanja saradnje između tržišta i podsticanja većih investicija u ovaj deo sveta.

NEW SEE je region sa velikim investicionim potencijalom koji se može pohvaliti:

  • odličnim geo-ekonomskim položajem, velikim prirodnim bogatstvima i izvanrednim ljudskim kapitalom;
  • veoma povoljnim poreskim režimima;
  • relativno malim operativnim troškovima koji obezbeđuju konkurentnu prednost i za proizvode i za usluge;
  • sjajne dosadašnje rezultate – u periodu od 2001. do 2013. godine BDP N NEW SEE rastao je više nego dvostruko brže od BDP-a Evropske unije.

A tu je i budućnost koja obećava: procenjuje se da privatna potrošnja ima udeo u BDP od 72% u NEW SEE u poređenju sa tzv. BRIK zemljama – Brazilom, Rusijom, Indijom i Kinom, gde je ovaj procenat 53% za period od 2014. do 2020. godine. Osim toga, poverenje investitora raste, o čemu govori i povećani broj direktnih stranih investicija u periodu od 2009. do 2013. godine koji je rastao po stopi od 14% godišnje u poređenju sa rastom od 5% u ostalom delu Evrope.

KO

Saradnja deset AmCham kancelarija iz regiona Jugoistočne Evrope – Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Slovenija i Srbija

ŠTA

  • promocija regiona NEW SEE kao privlačnog i konkurentnog tržišta od 60 miliona ljudi
  • privlačenje novih investicija u region
  • olakšavanje ekspanzije unutar regiona onih investicija koje su već prisutne u regionu
  • stvaranje Mreže AmCham kancelarija u regionu kako bi se došlo do nove veće vrednosti za sadašnje članice

KAKO

  • zajednička promocija regiona kao destinacije za investicije – predstavljanjem jakih strana regiona, njegovih potencijala i prednosti
  • zajednička zalaganja svih AmCham kancelarija koje učestvuju na konferenciji a koja su usmerena ka olakšavanju trgovine i investicija time što dele najbolje prakse, baze podataka, kontakte, itd.