IZVRŠNI TIM

Radimo u službi naših članova, da omogućimo njihov dalji rast. Visoki stepen zadovoljstva naših kompanija članica je naš jedini cilj. Budite slobodni da nas kontaktirate kada god imate ideju, potrebu, sugestiju, pitanje.

Klikom na sliku člana tima, dobićete tačan opis posla i zaduženja.
Strahinja Mitrovski

Strahinja Mitrovski: Communication Manager

Moja uloga je da predlažem, razvijam i pratim strategiju komunikacije, koja oslikava osnovne ciljeve, principe i vrednosti na kojima se zasniva AmCham. Takođe, staram se o aktivnom održavanju komunikacije sa internim i eksternim ciljnim grupama, čime doprinosim da glas i zalaganje AmCham-a na polju poboljšanja poslovnog okruženja bude prisutno i jasno prepoznato u široj javnosti. Uključen sam u organizaciju različitih formata AmCham događaja, u protokolarnim pitanjima i upravljanju pratećom komunikacijom sa događaja.

Ukoliko ste zainteresovani da se vaš glas čuje kroz naše aktivnosti i komunikaciju ili želite da budete naš partner u organizaciji događaja, slobodno me kontaktirajte.

mitrovski@amcham.rs

(+381 64) 61 67 111
Anita Karadžić

Anita Karadžić : Office Manager

Moja odgovornost je da obezbedim da moje kolege imaju sve alate potrebne kako bi efikasno obavljali svoj posao. Ovo postižem kroz organizaciju mnogobrojnih sastanaka sa članovima, komunikaciju sa partnerima i saradnicima, vođenje opsežne baze podataka, asistenciju prilikom finansijskih aspekata poslovanja i pomoć pri operativnim aspektima organizacije događaja.

Za sve informacije iz prve ruke, zakazivanje sastanaka sa našim predstavnicima ili iskorišćavanje benefita naše opsežne baze podataka – stupite u kontakt sa mnom!

karadzic@amcham.rs

(+381 60) 02 82 626
Milica Samardžić

Milica Samardžić: Regulatory Affairs and Education Manager

Moja uloga je da obezbedim da se svi regulatorni izazovi AmCham kompanija članica iz oblasti zaštite zivotne sredine, radnih odnosa, nekretnina i digitalne ekonomije čuju i budu adresirani kroz naše kanale za unapređenje poslovnog okruženja. Sa druge strane, radim sa AmCham HR Forumom na razvoju programa profesionalnog razvoja namenjenih kako zaposlenima u kompanijama članicama, tako i studentima i mladima van naše poslovne zajednice. Takođe, vodim naš AmChamps program, koji je dizajniran tako da kroz ekspertizu, znanja i iskustva najboljih poslovnih stručnjaka u okviru AmCham zajednice poveže akademski i poslovni sektor.

Možete me kontaktirati povodom pitanja u vezi sa AmCham edukativnim programima i mogućnostima za podelu iskustva kroz naše radne grupe za unapređenje regulative.

samardzic@amcham.rs

(+381 63) 344 160

Tina Kostić

Tina Kostić: Membership and Finance Manager

Moj cilj je da osiguram da kompanije dobiju maksimum iz svog članstva u AmCham-u. Neprestano radim sa našim članicama kako bih obezbedila da svaka od njih dobije najbolju uslugu koja će odgovoriti na njihove potrebe i unaprediti njihove korporativne ciljeve. Kroz Forum menadžera nabavke i brojne platforme za poslovno umrežavanje i promociju, trudim se da pomognem našim partnerima da iskoriste sve benefite velike mreže eksperata i kontakata u okviru AmCham-a.

Ukoliko imate pitanja u vezi ulaska u AmCham zajednicu i konkretnih koristi članstva, na usluzi sam vam.

kostic@amcham.rs

(+381 60) 04 94 679

Vera Nikolić Dimić

Vera Nikolić Dimić: Executive Director

Kao izvršni direktor AmCham Srbija, ja sam odgovorna za uspešno rukovođenje i upravljanje organizacijom u skladu sa strateškim pravcem koji odredi Upravni odbor. U AmCham-u, ja vodim pobednički tim visoko motivisanih profesionalaca. Trudim se da osiguram da programi i aktivnosti koje nudi organizacija doprinose našoj misiji i da odražavaju prioritete naših članova. Sa više od 10 godina iskustva u oblasti regulatornih poslova, radim zajedno sa svojim timom kako bih promovisala najbolje poslovne prakse i vrednosti, lakše povezivanje i umrežavanje i obezbedila vrhunski profesionalni razvoj za naše članove.

Pozivam vas da stupite u kontakt sa mnom direktno ili preko članova izvršnog tima i mi ćemo zajednički uložiti svoje vreme i napore da razumemo vaše potrebe i prioritete i istražimo načine na koje AmCham može da podrži vaš poslovni uspeh.

nikolic-dimic@amcham.rs

(+381 11) 30 88 132

Amalija Pavić

Amalija Pavić: Deputy Executive Director

Moj cilj je da garantujem da će se glasovi AmCham članova čuti i uvećati putem naših zalaganja za unapređenje poslovnog okruženja. Ja pratim i analiziram razvoj politika, kako bi naši članovi imali pristup kritičnim informacijama o regulatornim promenama, investicionoj klimi i opštim kretanjima na tržištu. Koordiniram radom pet Odbora, blisko sarađujući sa ključnim nosiocima politike i izvršnim organima vlasti.

Ako želite da se pridružite nekom od AmCham Odbora i aktivno učestvujete u njihovom radu, ili imate pitanja u vezi AmCham agende na planu poboljšanja poslovnog okruženja, budite slobodni da me kontaktirate.

pavic@amcham.rs

(+381 60) 36 19 611
Ana Vulović

Ana Vulović: Regulatory Affairs and Communications Coordinator

Moj posao je da osiguram da naše kompanije članice ostanu angažovane u okviru AmCham projekata vezanih za unapređenje poslovnog okruženja. Ja pomažem u pripremi svih regulatornih dokumenata i koordinaciji komunikacije, i pružam asistenciju u upravljanju odnosima sa raznim državnim organima. Pored toga, trudim se da naše kompanije članice imaju neposredan pristup pravim informacijama o AmCham događajima, programima i međusobnim uspesima preko AmCham korisničke platforme i društvenih mreža.

Ako želite da se angažujete u našim naporima za unapređenje poslovnog okruženja , imate pitanja u vezi sa promocijom na društvenim mrežama ili mogućnostima zaposlenja/stažiranja - stupite u kontakt sa mnom!

vulovic@amcham.rs

(+381 63) 71 63 064

Branislav Valent

Branislav Valent: Events and Outreach Officer

Na događajima i sastancima, moj cilj je da osmislim okruženje koje je pogodno za stvaranje pravih kontakata između članova AmCham-a i relevantnih aktera . Ja se staram da svi organizacioni aspekti naših događaja budu pokriveni, tako da logistika događaja teče glatko.

Ako želite da postanete naš partner, imate pitanja u vezi AmCham događajima ili mogućnostima za angažovanje u okviru Programa beneficija za članove ili Grupe za komunikacije i marketing, ne oklevajte da me kontaktirate.

valent@amcham.rs

(+381 60) 03 15 333
Strahinja Mitrovski
Anita Karadžić
Milica Samardžić
Tina Kostić
Vera Nikolić Dimić
Amalija Pavić
Ana Vulović
Branislav Valent