POSVEĆENI VAŠEM POSLOVNOM USPEHU

Naša misija je da budemo podrška kompanijama članicama i njihovom poslovanju, i da aktivno sarađujemo sa vladom Republike Srbije na kreiranju strategija, zakona i politika koje doprinose poboljšanju regulatornog okvira poslovanja. Cilj nam je da kompanijama članicama obezbedimo ključne poslovne informacije, olakšamo uspostavljanje međusobnih veza, podržimo i osmislimo uspešno poslovno umrežavanje, kao i da promovišemo najbolje poslovne običaje, prakse i vrednosti. Obezbeđujući edukativne platforme za profesionalni razvoj i stručno usavršavanje zaposlenih u kompanijama članicama ojačavamo ekosistem i doprinosimo kvalitetnom i održivom rastu privrede.

Sve što radimo i čime se bavimo ujedno je i promovisanje najboljih američkih poslovnih vrednosti – konkurencije, transparentnosti i slobodnog preduzetništva.