ZA EFIKASNIJI I TRANSPARENTNIJI ZDRAVSTVENI SISTEM

Misija

Odbor za zdravstvo se zalaže za unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema i olakšavanje srpskih pravnih propisa u svrhu uspostavljanja bolje brige o pacijentima, poslovnoj zajednici i društvu kao celini.

Preuzmite Pravilnik Odbora ovde.

Ciljevi

Odbor će uspostaviti konstruktivni dijalog sa Ministarstvom zdravlja i nadležnim institucijama u cilju promovisanja doprinosa privatnog sektora unapredjenju zdravstvenog zakonodavnog okvira, doprinosa reformi zdravstva kroz unapređenje transparentnosti regulatornog ambijenta i poboljšanja tržišnog pristupa po fer i konkurentnim uslovima, kao i kroz zagovaranje harmonizacije regulative sa Evropskom unijom i obezbeđivanje prenošenja dobrih EU praksi i propisa. Odbor će promovisati etičko ponašanje svih uključenih u zdravstveni sistem, odnosno zdravstvenih radnika u sistemu.

Fokus u periodu od 2020. do 2022. godine

 • Brži pristup novim lekovima i tehnologijama, kroz ubrzavanje administrativnih procedura za lekove i obezbeđivanje održivog finansiranja, kako bi se smanjio jaz u odnosu na zemlje EU;
 • Omogućavanje podnošenja dokumentacije i izdavanje rešenja u elektronskom obliku za lekove i medicinska sredstva, potpuna digitalna komunikacija sa ALIMS-om i okončanje postupaka u zakonskim rokovima;
 • Efikasnija administracija kliničkih ispitivanja uklanjanjem uskih grla i proširivanjem kapaciteta, što dovodi do porasta prihoda javnog zdravstvenog sektora;
 • Smanjenje taksi za koje se ne pruža odgovarajuća usluga (npr. za vigilancu) i eliminisanje administrativnih zahteva koje nosioci dozvola ne mogu ispuniti, jer ne raspolažu traženim podacima;
 • Omogućavanje savremenih kanala prodaje lekova i medicinskih sredstava (Internet apoteke);
 • Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite, kroz sinergiju javnog i privatnog sektora (mogućnost opredeljivanja za izabranog lekara u privatnoj praksi, učešće privatnih pružalaca zdravstvenih usluga u postupku imunizacije, zaključenje ugovora sa RFZO za pružanje šireg obima usluga i sl.);
 • Primena digitalnog modela poslovanja u zdravstvenom sistemu (elektronsko prijavljivanje, digitalna komunikacija, telemedicina, uspostavljanje registra pacijenata, praćenje ishoda lečenja i sl.);
 • Postizanje najveće vrednosti za pacijente, kroz optimizaciju javnih nabavki, praćenje zaliha, redovno održavanje medicinske opreme i primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude (MEAT).

Najveći uspesi Odbora u periodu od 2018. do 2020. godine

 • Povećanje pristupa novim lekovima – Povećanje ulaganja u inovativne terapije od strane RFZO;
 • Uvođenje elektronske platforme za obradu zahteva u domenu medicinskih sredstava i omogućavanje prijema dokumentacije elektronskim putem (za vreme pandemije COVID-19);
 • Zalaganje za optimizaciju procesa javnih nabavki u zdravstvu - U cilju obezbeđenja najbolje vrednosti za dat novac, maksimizacije konkurencije i snabdevanja uslugama najvišeg kvaliteta, proces javnih nabavki u zdravstvu bi trebalo da bude baziran na kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude (MEAT Criteria), kao standardizovanom kriterijumu, koji bi pored optimizacije upravljanja zalihama, trebalo da rezultira u smanjenju troškova za pružene usluge.

Najveći uspesi Odbora u periodu od 2014. do 2018. godine

 • Urađena zajednička studija AmCham – Ministarstvo zdravlja o mogućnostima sinergije javnog i privatnog sektora radi unapređenja efikasnosti u zdravstvu
- Studija o mogućim pravcima povećanja efikasnosti zdravstvenog sistema na srpskom jeziku

- Studija o mogućim pravcima povećanja efikasnosti zdravstvenog sistema na engleskom jeziku

 • Nakon niza godina bez pristupa inovativnim lekovima za srpske pacijente i brojnih zalaganja AmCham-ovog Odbora za zdravstvo, u 2016. su uvedena 23 nova inovativna leka na Listu lekova.
 • Poboljšanje regulatornog okvira kontinuiranim aktivnostima vezanim za poboljšanje legislative vezane za lekove, medicinska sredstva i zdravstveno osiguranje.
 • Organizovanje serije okruglih stolova o procesima javnih nabavki, kao i godišnje Konferencije o razvoju zdravstvenih politika u Republici Srbiji

Liderstvo

Ivan Krpić, Predsednik Odbora - Predlog Agende i KPI-eva
Country Direktor, Johnson & Johnson

Sanja Leković, Potpredsednik Odbora - Statement of Intent
Viši specijalista za regulatorne poslove, Medtronic Srbija

Članovi Odbora

Kako da se uključite?

Odbori su otvoreni za sve predstavnike kompanija članice AmChama. Obratite se rukovodstvu Odbora ili našem Izvršnom timu koji vam mogu dati više informacija.

AbbVie d.o.o. Beograd
AbbVie d.o.o. Beograd

AbbVie d.o.o. Beograd je globalna biofarmaceutska kompanija koja ima sposobnost da otkrije i unapredi inovativne terapije i zadovolji zdravstvene potrebe ljudi i društva širom sveta . Sastoji se od oko 25.000 zaposlenih, naučnika, istraživača, proizvodnih specijalista i regulatornih eksperata. Svi oni su fokusirani na razvoj novih proizvoda i novih načina da se pomogne ljudima kada su u pitanju neki od najozbiljnijih zdravstvenih problema.

AbbVie d.o.o. Beograd |
www.abbvie.com
Aleksić Law Office
Aleksić Law Office

Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima nudi inovativan pristup i strategiju poslovanja klijentima. Danas, advokatska kancelarija ima preko 150 zaposlenih lica angažovanih u radu na predmetima različitih stranaka, uključujući i dva doktora pravnih nauka, čime zastupaju i efikasno štite interese stranaka na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

Aleksić Law Office |
www.lawofficealeksic.rs
Asterfarm d.o.o.
Asterfarm d.o.o.

Dr. Max Grupa je jedna od najvećih farmaceutskih lanaca u Centralnoj Evropi, koju je osnovala kompanija Penta Investment. Na teritoriji Srbije, Penta Investment je osnovala podružnicu, lokalnu kompaniju AsterFarm d.o.o.

Asterfarm d.o.o. |
drmax.rs
Ball Corporation, Beverage Packaging EMEA
Ball Corporation, Beverage Packaging EMEA

Ball Corporation, Beverage Packaging EMEA, Beograd je jedan od vodećih proizvođača limenki pića i subsidijar (filijala) Ball Korporacije, međunarodnog proizvođača visoko kvalitetne ambalaže. Evropska radna snaga iznosi preko 2,800 zaposlenih, i posluje sa 12 proizvodnih pogona u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britainji, Holandiji, Poljskoj i Srbiji.

Ball Corporation, Beverage Packaging EMEA |
www.ball-europe.com
BDK Advokati
BDK Advokati

BDK Advokati je advokatska kancelarija sa širokim spektrom usluga u Beogradu (Srbija), Podgorici (Crna Gora), i Banja Luci (Bosna i Hercegovina/Republika Srpska). Sa tri advokatske kancelarije u regionu, i različitim praksama, BDK Advokati nudi klijentima vrhunsku stručnost i prvoklasni standard usluga.

BDK Advokati |
www.bdkadvokati.com
Bel Medic General Hospital
Bel Medic General Hospital

Bel Medic je privatna bolnica u Srbiji akreditovana po najvišim evropskim standardima kvaliteta, koja pruža negu za čitavu porodicu. Bel Medic Opšta bolnica je potpuna i pouzdana zdravstvena organizacija sa kompletnim bolničkim sistemom, intenzivnom negom, komfornim bolničkim apartmanima i ambulantnim vozilima, kao i sa timom profesionalnog osoblja.

Bel Medic General Hospital |
www.belmedic.com
Belgrade Open School
Belgrade Open School

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje rad javnih insitucija i organizacija građanskog društva, razvija i zagovara javne praktične politike u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

Belgrade Open School |
www.bos.rs
Bojović Drašković Popović & Partners
Bojović Drašković Popović & Partners

Bojović Drašković Popović & Partners je advokatska kancelarija koja pruža usluge u oblasti privrednog prava i savetuje klijente u Srbiji i Crnoj Gori. Njihov glavni fokus je na sledećim oblastima: bankarske usluge i finansije, zaštita konkurencije i opšta regulativa, korporativno i poslovno pravo, energetika i infrastruktura, rešavanje sporova, radno pravo, intelektualna svojina, spajanja i akvizicije, nekretnine, poresko pravo, tehnološko, medijsko i telekomunikaciono pravo.

Bojović Drašković Popović & Partners |
www.bd2p.com
British American Tobacco South-East Europe d.o.o.
British American Tobacco South-East Europe d.o.o.

British American Tobacco je britanska multinacionalna duvanska kompanija sa sedištem u Londonu, Velika Britanija. BAT ima dobru tržišnu poziciju u preko 50 zemalja, poslovne operacije u skoro 180 zemalja, i čak 6 svetski poznatih brendova.

British American Tobacco South-East Europe d.o.o. |
www.bat.com
Coca Cola HBC Serbia a.d.
Coca Cola HBC Serbia a.d.

Coca-Cola HBC Srbija je jedna od najvećih kompanija u industriji bezalkoholnih pića u zemlji i ovlašćena je punionica Kompanije Coca-Cola. Kompanija proizvodi i distribuira jedinstveni asortiman proizvoda za veliki broj potrošača u Srbiji, unoseći entuzijazam u plasiranje proizvoda na tržište, pritom preuzimajući vodeću ulogu u oblasti korporativne društvene odgovornosti.

Coca Cola HBC Serbia a.d. |
www.coca-colahellenic.rs
Crowe RS d.o.o.
Crowe RS d.o.o.

Crowe RS je jedna od vodećih knjigovodstvenih i konsultantskih kompanija u Srbiji i nezavisni je član globalne savetodavne mreže Crowe Global, osme najveće konsultantske kuće u svetu sa uslugama poreskog i finansijskog savetovanja i računovodstva, na čelu sa timom iskusnih poreskih i finansijskih savetnika, računovođa i advokata.

Crowe RS d.o.o. |
www.crowe.rs
Djorđe Nikolić of NKO Partners
Djorđe Nikolić of NKO Partners

NKO Partenrs je jedna od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji i Crnoj Gori, specijalizovana za oblast privrednog prava. Partneri firme imaju veliko iskustvo u oblasti privrednog prava, i posvećeni su pružanju kvalitetne pravne usluge u svim poslovnim sektorima i industrijama, stvarajući rešenja koja dodaju vrednost klijentima.

Djorđe Nikolić of NKO Partners |
www.nko-law.com
Eli Lilly (Suisse) S. A. Representative Office
Eli Lilly (Suisse) S. A. Representative Office

Eli Lilly je američka globalna farmaceutska kompanija. Kompanije je posvećena u pronalaženju rešenja za najvažnije zdravstvene probleme današnjice i stvara visokokvalitetne lekove, sa integritetom, i poštovanjem prema ljudima.

Eli Lilly (Suisse) S. A. Representative Office |
www.lilly.com
EY
EY

EY je svetski lider u oblasti osiguranja, poreza i savetodavnih usluga. S timom od 150 profesionalaca uključujući četiri partnera, EY Beograd poseduje znanje i veštine koje su potrebne da bi se klijentima obezbedile najkvalitetnije usluge računovodstva, revizije, kao i poreske i savetodavne usluge. EY u Srbiji pruža usluge velikom broju kompanija i organizacija- od multinacionalnih korporacija do lokalnih kompanija u razvoju.

EY |
www.ey.com/rs
General Electric
General Electric

General Electric posluje širom sveta kroz obezbeđivanje kapitala, ekspertize i infrastrukture za svetsku ekonomiju. Izgradnjom aparata, rasvete, elektroenergetskih sistema i drugih proizvoda kompanija pomaže milione domova, kancelarijama, fabrikama i maloprodajnim objektima širom sveta u boljem poslovanju.

General Electric |
www.ge.com
Hemofarm Koncern A.D.
Hemofarm Koncern A.D.

Hemofarm je vodeća farmaceutska kompanija u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Primarna delatnost Hemofarma je proizvodnja visokokvalitetnih, bezbednih, efikasnih, i dostupnih generičkih farmaceutskih proizvoda primenom najsavremenijih tehnologija. Hemofarm proizvodi lekove svih farmakoterapijskih grupa i formi, od najjednostavnijih do najsloženijih.

Hemofarm Koncern A.D. |
www.hemofarm.com
I&F McCANN Grupa
I&F McCANN Grupa

I&F McCann Grupa osnovana je 1997. godine sa sedištem u Beogradu i deo je jedne od najvećih svetskih agencijskih mreža, McCann Worldgroup koja je prisutna u preko 180 gradova i više od 120 zemalja. Velike ideje koje prevazilaze pojedinačne medijske kanale, kao ključ uspešne komunikacije, proizvod su kojim se agencija ponosi.

I&F McCANN Grupa |
www.mccann.co.rs
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson

Johnson & Johnson je kompanija koja proizvodi lekove, medicinsku opremu i kozmetičke preparate. Kompanija takođe sprovodi naučna istraživanja, donosi inovativne ideje, proizvode i usluge za unapređenje zdravlja i dobrobiti ljudi.

Johnson & Johnson |
www.jnj.com
Joint law office Marić in cooperation with Kinstellar
Joint law office Marić in cooperation with Kinstellar

Zajednička advokatska kancelarija Marić u saradnji sa Kinstellar je jedna od vodećih advokatskih kancelarija koja posluje u Centralnoj i istočnoj Evropi. Kancelarija obezbeđuje fokusirano, komercijalno-orijentisano davanje pravnih saveta vodećim međunarodnim i regionalnim korporacijama , bankama i drugim finansijskim institucijama, državnim organima , multilateralnim institucijama i međunarodnim advokatskim firmama.

Joint law office Marić in cooperation with Kinstellar |
www.kinstellar.com
JT International a.d. Senta
JT International a.d. Senta

JT International is one of the leading international tobacco product manufacturers with operations in 120 countries. Its strategy is to make the most of the company`s assets through a long-term focus on building brand equity with emphasis on its eight Global Flagship Brands.

JT International a.d. Senta |
www.jti.com
Karanović & Partners
Karanović & Partners

Karanović & Partneri je jedna od vodećih advokatskih kancelarija u oblasti privrednog prava koja savetuje klijente u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Makedoniji. Sa dvodecenijskom tradicijom i preko 100 advokata u regionu Karanović & Partneri sarađuju sa zakonodavcima i institucijama pri razvoju jasnog i efikasnog zakonodavstva sa ciljem stvaranja boljih tržišnih uslova.

Karanović & Partners |
www.karanovicpartners.com
KPMG d.o.o.
KPMG d.o.o.

KPMG pomaže klijentima da uspešno reaguju na promene i potencijalne mogućnosti nudeći profesionalne usluge. KPMG je specijalizovan za oblasti revizije, poreskog i finansijskog savetovanja kako bi se ponudila praktična rešenja klijentima za probleme koji stoje na putu realizacije njihovih poslovnih planova.

KPMG d.o.o. |
www.kpmg.rs
Makler d.o.o.
Makler d.o.o.

Makler je ekskluzivni uvoznik i distributer proizvoda vodećih svetskih kompanija u oblasti in vitro laboratorijske dijagnostike kao što su: Beckman Coulter, Instrumentation Laboratory, Biotest, Biokit. Makler ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa preko 130 zdravstvenih ustanova širom Srbije uključujući sve Kliničke centre i Institute na teritoriji. Referentna lista broji preko 1000 instaliranih analizatora: biohemijskih, hematoloških i gasnih analizatora, automatskih koagulometara, ELISA procesora, centrifuga, hladnih komora itd. Preduzeće trenutno broji preko 50 zaposlenih.

Makler d.o.o. |
www.makler.rs
Medigroup SEE
Medigroup SEE

Udruživanjem iskustva, profesionalizma i stručnosti četiri zdravstvene ustanove sa više decenijskom tradicijom Opšta bolnica MediGroup počinje sa radom u decembru 2013. Bolnica je opremljena sa medicinskim aparatima najnovije tehnologije: magnetna rezonanca, skener, digitalni rendgen, i više od 10 ultrazvuk aparata, poseduje 6 operacionih sala, i više od 50 postelja. Sa timom vrhunskih stručnjaka nudi zdravstvene usluge pacijentima svih uzrasta.

Medigroup SEE |
www.medigroup.rs
Medtronic B. V Representative Office Serbia
Medtronic B. V Representative Office Serbia

Sa globalnim poslovanjem koje se proteže na više od 140 zemalja, Medtronica je jedna od najvećih medicinskih tehnoloških kompanija, koja nudi inovativne terapije za tretiranje srčanih i vaskularnih bolesti, dijabetesa i neuroloških i mišićnoskeletnih oboljenja.

Medtronic B. V Representative Office Serbia |
www.medtronic.com
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Kompanija Merck Sharp & Dohme koja posluje u mnogim zemljama širom sveta je vodeća istraživačko-zdravstvena kompanija. Pored razvoja novih terapija koje tretiraju i sprečavaju bolesti sa ciljem da pomognu ljudima u nevolji, MSK je posvećena unapređenju zdravlja i blagostanja širom sveta.

Merck Sharp & Dohme d.o.o. |
www.msd.rs
Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd
Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd

Novo Nordisk je globalna zdravstvena kompanija sa 90 godina iskustva u inovacijama i liderstvom u lečenju dijabetesa. Kompanija takođe zauzima vodeću poziciju u oblastima lečenja hemofilije i hormonskih terapija. Ona zapošljava oko 40.000 radnika u 75 zemalja, a svoje proizvode plasira u više od 180 zemalja.

Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd |
www.novonordisk.com
Pfizer
Pfizer

Pfizer je američka multinacionalna farmaceutska korporacija sa portfoliom razvijenih proizvoda (lekova) koji deluju u širokom spektru terapijskih područja, kao i u velikom broju medicinskih oblasti poput imunologije, onkologije, kardiologije, endokrinologije i neurologije.

Pfizer |
www.pfizer.com
Phoenix Pharma
Phoenix Pharma

Phoenix Pharma d.o.o. je deo Phoenix Pharma Balkan i u Srbiji prisutna je od 2009. godine. Sa tri distributivna centra u beogradu, Novom Sadu i Leskovcu, kompanije je specijalizovana za distribuciju lekova i medicinskih uređaja širom Srbijie.

Phoenix Pharma |
www.phoenixpharma.rs
Uniqa
Uniqa

UNIQA Osiguranje, part of UNIQA Group, formally started up its business operation in Serbia in November 2006, when the process of take-over of 80 percent of share of Zepter osiguranje was finalized. So far UNIQA invested almost EUR 50 million in Serbia. The UNIQA Group is one of the leading insurance groups in its core markets of Austria and Central and Eastern Europe (CEE) with approximately 40 companies in 19 countries and more than 9.3 million customers.

Uniqa |
www.uniqa.rs
West Pharmaceutical Services
West Pharmaceutical Services

Pharmaceutical, biopharmaceutical and medical device companies around the world rely on West Pharmaceutical Services, Inc. for standard-setting systems and device components for parenterally administered medicines. West applies proprietary materials science, formulation research and manufacturing innovation to advance the quality, therapeutic value, development speed and rapid market availability of pharmaceuticals, biologics, vaccines and consumer healthcare products.

West Pharmaceutical Services |
www.westpharma.com
Wiener Stadische osiguranje a.d.o.
Wiener Stadische osiguranje a.d.o.

With a mission to create and develop the insurance culture and provision of the services whose quality corresponds to the contemporary world business standards, Wiener St䤴ische osiguranje a.d.o. Beograd has been operating in the Serbian market since February 2003. The company was founded as a Greenfield investment of Vienna Insurance Group, one of the leading insurance companies in Central and Eastern Europe with 190 years long business tradition.

Wiener Stadische osiguranje a.d.o. |
www.wiener.co.rs