Date: 06/04/2016

Odbor za radno pravo - Sastanak posvećen forimiranju Agende

Na inicijlalnom sastanku Odbora za radno pravo, članovi su usvojili godišnji plan aktivnosti usmerenih na poboljšanje i finalizaciju regulatornog okvira u oblasti radnog prava i ispravljanje najčešćih implementacionih nedoslednosti u praksi.

Jovana Tomić iz advokatske kancelarije Živković Samardžić, novi menadžer Odbora za radno pravo, predstavila je predlog Agende i pozvala ostale kolege da predlože dodatne aktivnosti kojima će se ova radna grupa baviti. Nakon rasprave, učesnici su se složili o sledećem godišnjem planu aktivnosti:

  • Zagovaranje izmena i dopuna Zakona o strancima u cilju smanjenja birokratije i njegovog usklađivanja sa drugim propisima;
  • Davanje predloga za regulisanje iznajmljivanja radnika od strane agencija;
  • Zagovaranje za efikasniji i pristupačniji pravni okvir za obavljanje stručnih praksi;
  • Praćenje implementacije Zakona o upućivanju zaposlenih.