Date: 05/04/2016

Odbor za poslovno i privredno pravo - Sastanak posvećen formiranju Agende

Odbor je usvojio predlog dvogodišnje Agende izabranog Predsednika Odbora za poslovno i privredno pravo, Nataše Lalović Marić iz Wolf Theiss-a i raspravljao o akcionom planu za naredni period.

Odbor je usvojio predlog dvogodišnje Agende izabranog Predsednika Odbora za poslovno i privredno pravo, Nataše Lalović Marić iz Wolf Theiss-a i raspravljao o akcionom planu Odbora.

Dogovoreno je da će Odbor angažovati svoje kapacitete u sledećim prioritetnim područjima:
.
 • Prilagođavanje propisa:
  • Zagovaranje izmena i dopuna Zakona o stečaju, sa fokusom na neophodno jačanje pravila koja regulišu reorganizaciju i grupnu insolventnost;
  • Zagovaranje izmena i dopuna Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, sa fokusom na umanjenje administracije i usklađivanje sa EU propisima;
  • Zagovaranje amandmana na Zakon o javnim nabavkama, sa fokusom na jačanje nadzora i uklanjanje prepreka u praksi i usklađivanje sa Zakonom o JPP;
  • Praćenje najavljenih izmena i dopuna Građanskog zakonika, Zakona o privrednim društvima, Zakona o proceniteljima;
 • Olakšavanje implementacije:
  • Organizovanje okruglog stola o neophodnim izmenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o javnim nabavkama;
  • Organizovanje implementacionog seminara o Zakonu o stečaju i Zakona o izvršenju i obezbeđenju.