Date: 01/06/2016

Razumevanje interakcija u poslovnom okruženju uz pomoć psihoterapije

Na radionici je prikazana dubinska analiza komunikacije i odnosa na poslu iz perspektive različitih psihoterapijskih pravaca i tehnika sa posebnim osvrtom na teorijski okvir i razumevanje odnosa iz ugla Shema terapije

Učesnici radionice su na početku u 15 minutnom radu u grupama dali odogovore na pitanja: Koji su najčešći ili najteži problemi sa kojima se susrećem na poslu? Sa kakvim mi je kolegama najteže da radim i zašto su mi baš oni najteži?

Cilj radionice, koji je i čest cilj u psihoterapijskoj praksi, bio je da se osvesti šta je to što drugi i mi sami „donosimo“ na posao i kako probleme koje imamo unosimo u komunikaciju, zašto se neki problemi pretvaraju u obrasce i stalno ponavljaju i da li je moguće da bude drugačije?

Obrađena su tipična i najčešća ponašanja u poslovnom okruženju: neprihvatanje odgovornosti, negiranje problema, agresivna komunikacija, ponavljanje istih grešaka, niska motivacija, itd., kao i profili teških saradnika, okarakterisanih od gostiju kao: ubice entuzijazma, pogubljeni, nezreli, sveznajući eksperti, besni i ekplozivni, negativci, nepouzdani, narcisi, manipulatori, kontrolori, bez manira i kućnog vaspitanja, nadkompenzatori, itd.

Analizom i dekonstrukijom iracionalnih uverenja (moram biti uspešan, moraš prema meni da se ponašaš pravedno i ljubazno, uslovi u kojima ja živim i radim moraju uvek da budu ugodni i fer), pristupom koju predlaže Racionalno-Emotivno Bihejvioralna Terapija objašnjena su neka od mapiranih ponašanja i njihov izvor i percepcija, a takođe su obrađeni i takozvani drajveri - imperativi (Budi savršen! Budi jak! Radi naporno-Trudi se! Požuri! Pazi! Ugađaj meni i drugima! Dopadni mi se!) preko kojih tipove ponašanja obrađuje Transkaciona analiza.

Konačno, navedena ponašanja i profili su obrađeni kroz teorijski okvir Shema terapije. Predstavljeno je nekoliko najčešćih shema - duboko ukorenjenih životnih pozicija, tj. slika o sebi, najčešće razvijenih tokom ranog razvoja kroz interakciju sa roditeljima: Neuspeh u postignuću, Defektost/Stid, Zavisnost/Nekompetentnost, Podređivanje, Samožrtvovanje, Nepoverenje, Privilegovanost/Pravo, Previsoki standardi. Za svaku od shema su analizirana njeni najčešći uzroci i načini ispoljavanja, kao i načini  prepuštanja shemi i borbi protiv nje - izbegavanju ili nadkompenzaciji. Predstavljena je i cirkularnost, tj. shema ciklus, obrazac po kojem se u poslovnoj interakciji ’upecamo’ u sheme drugih i aktiviramo naše sheme.

Radionica je završena sesijom pitanja i odgovora, a učesnici su dobili priliku da popune Obrazac-Upitnik za samoprocenu i ispitivanje shema.

Rukovodilac radionice je bila Doc. dr Tijana Mirović iz Psihološkog savetovališa Mozaik.