Date: 24/03/2017

Sastanak AmCham Odbora za zdravstvo sa predstavnicima RFZO-a

24. marta 2017. godine, predstavnici AmCham Odbora za zdravstvo sreli su se sa predstavnicima RFZO-a kako bi razgovarali o prioritetnim temema na Agendi Odbora i o potencilanoj saradnji u 2017. godini.

Sastanak je sazvan u svrhu otpočinjanja direktnije saradnje se Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje oko prioritetnih pitanja od interesa za članice AmCham Odbora za zdravstvo, a posebno vezano za zajedničke aktivnosti koje RFZO i AmCham mogu planirati u toku 2017. godine.

Predstavnici RFZO-a bili su dr Verica Lazić, v.d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Marija Mitić, Izvršni direktor za poslove javnih nabavki, Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove, Jovana Milovanović, načelnik Odeljenja za farmakoekonomiju i praćenje potrošnje lekova, Nemanja Velikić, savetnik direktora Republičkog fonda za informisanje javnosti, saradnju sa osiguranicima, udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom, Marko Mitrović, zamenik direktora Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite i poslove iz oblasti zdravstvene zaštite, kao I Jelena Čuturić, šef kabineta direktora

Neke od tema o kojima je diskutovano na sastanku uključivale su rokove predviđene postojećom regulativom, ali i planiranim zakonima i podzakonskim aktima, a koji se odnose na stavljanje lekova na pozitivnu listu, predvidljivost uvođenja novih lekova na pozitivnu listu, troškovi i benefiti centralizovane procedure javnih nabavki za lekove na listama B i C, mogućnosti uvođenja novih modela ugovora, uključujući i korišćenje direktne pregovaračke procedure u slučaju samo jednog ponuđača na tržištu, i konačno, planovi za uvođenje mogućnosti doplate pacijenata za zdravstvene usluge.

AmCham i RFZO su se složili da bi bilo dobro dozvoliti uvođenje bar još jednog perioda za podnošenje zahteva za stavljanje na listu lekova u toku godine, kao i da bi poštovanje postojećih rokova za donošenje rešenja za stavljanje lekova na pozitivnu listu bilo prioritet, pre ulaženja u njihovo potencijalno skraćivanje.

Predstavnici AmCham-a su iskoristili ovu priliku da predstave svoje planove vezano za tri zatvorena okrugla stola koja su namenjena posebnim temama u okviru javnih nabavki u zdravstvu. Okrugli stolovi su osmišljeni kao zatvorene diskusije stranih i domaćih eksperata koji bi sa predstavnicima industrije i državnih institucija razgovarali o mogućnostima unapređenja regulative i njenog sprovodjenja na osnovu internacionalnih najboljih praksi. Predstavnici RFZO-a izrazili su svoju zainteresovanost da uzmu učešće na pomenutim okruglim stolovima. Zaključci okruglih stolova biće prezentirani na velikoj finalnoj konferenciji koja će biti otvorena za medije.