Date: 11/05/2017

Sastanak o informacionoj bezbednosti

Važnost i načini uspešnog uspostavljanja informacione bezbednosti, rizici koji proizilaze iz digitalizacije, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, predstavljeni su na sastanku o sajber bezbednosti u okviru Digital Economy platforme.

Na početku sastanka istaknuto je da samo usvajanje Zakona o informacionoj bezbednosti predstavlja važan korak koji je Srbija morala da preduzme u procesu evropskih integracija, ali da su brojna pitanja i oblasti ostala nedovoljno obrađena i pokrivena. U tom kontekstu, navedena je neophodnost usvajanja nacionalne strategije informacione bezbednosti, kojom bi ce definisali konkretni ciljevi i načini njihovog ostvarivanja, kao i usvajanje nacionalnog akcionog plana, kojim bi se bliže i striktnije odredile smernice za sprovođenje strategije. Postojeći regulatorni okvir o informacionoj bezbednosti predviđa osnivanje Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika (CERT), što je jedna od najbitnijih odredbi koja je predviđena ovim zakonom.

Važnost razvijanja svesti da se uvođenjem stabilne informacione strukture mogu izbeći negativni efekti digitalizacije, naročito zbog sve veće i učestalije upotrebe informacionih tehnologija u javnim i privatnim poslovima, predstavlja glavni odgovor potencijalne digitalne pretnje. Neki od bezbednosnih rizika jesu korišćenje sve sofisticiranijih metoda sajber napada, porast ranjivosti sistema, sve veća dostupnost podataka koji mogu biti zloupotrebljeni i orijentisanost sajber napadača na krajnje korisnike. Pored navedenog, postoje i određene ekonomske implikacije sajber napada, poput ugrožavanja tempa inovacije, davanja manje finansijskih sredstava za IT industriju, skeptičnije prihvatanje novih tehnologija i sl. U tom kontekstu, istaknuto je da su edukacija i osposobljavanje ljudi, u cilju prevencije i odbrane od potencijalnog sajber napada, jedna od najefikasnijih koraka koji mogu biti preduzeti u borbi protiv sajber kriminala.

Informaciona bezbednost predstavlja oblast u kojoj je podjednako bitna uloga kako države, tako i privatnog sektora. Trenutno, korporativni sektor je zainteresovaniji i otvoreniji za uvođenje informaciono bezbednih struktura u svoje poslovne operacije u odnosu na državne organe, dok javni sektor mora da ojača svoje kapacitete za odbranu od potencijalnog sajber napada. Poverenje između ova dva sektora je ključno i predstavlja odgovor na sve pretnje informacionoj bezbednosti. Kao jedan od najznačajnijih koraka jeste uspostavljanje čvrstog javno-privatnog partnerstva. Javno-privatno partnerstvo predstavljalo bi najefikasniji okvir u borbi protiv sajber kriminala, u okviru kojeg bi se ostvarila saradnja između svih relevantnih aktera, unapređenje informacione bezbednosti i pronašao odgovor na sve potencijalne pretnje i rizike.

Moderator sastanka bio je Miloš Stojković, iz Advokatske kancelarije Živković Samardžić i predsedavajući AmCham Regulatorne grupe za digitalnu ekonomiju, dok su ostali učesnici bili Vladimir Radunović, direktor za sajber bezbednost u Diplo fondaciji, Milan Nikolic iz Telenor Srbija, Adel Abusara iz Misije OEBS-a u Srbiji, Nikola Božić iz Istraživačkog centra Petnica i Milan Sekuloski iz Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

Beleške sa sastanka i preporuke možete pronaći na ovom linku.