Date: 10/11/2017

Prezentacija Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

AmCham je 10. novembra organizovao sastanak sa direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, gospodinom Mihailom Jovanovićem, na kome su bili predstavljeni organizacija, predstojeće aktivnosti i planove rada novooformljene Kancelarije.

Gospodin Jovanović je istakao da je digitalizacija državne uprave jedan od glavnih ciljeva Vlade Republike Srbije, ukazavši da je sredstvo za postizanje ovog cilja moderna, integralna, efikasna i svima dostupna elektronska uprava. U tom smislu, Vlada Srbije je odlučila da formira svoju službu, kao centralni i najviši IT autoritet u državi – Kancelariju za IT i eUpravu. Kancelariji će u narednom periodu u fokusu biti unapređenje državnih informacionih sistema i registara kao i uspostavljanje državnog data centra, a jedno od najvažnijih pitanja iz njene nadležnosti je informaciona bezbednost. U tom smislu, planirano je donošenje Zakona o elektronskoj upravi do kraja godine, koji bi trebalo postavi temelje za dalje aktivnosti na ovom polju. Neki od projekata Kancelarije koje je gospodin Jovanović prezentovao i koji bi trebalo da se realizuju do kraja godine su: puna primena eZup-a i eInspektor-a, redizajn portala eUprava, nastavak rada na uvođenju IT obrazovanja u osnovne i srednje škole, itd.

Pored prezentacije, prisutni su imali mogućnost da direktno postave pitanja direktoru Kancelarije na različite teme iz ove oblasti, nakon čega je gospodin Jovanović pozvao kompanije da svojim predlozima pomognu unapređenje rada Kancelarije.