Date: 09/05/2018

Prezentacija : Smernice za izradu Kodeksa ravnopravnosti

Prisutni su na prezentaciji imali priliku da se upoznaju sa praktičnim načinima za postizanje ravnopravnosti u poslovnom okruženju, i dobili upute za lakšu izradu Kodeksa ravnopravnosti.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković i rukovoditeljka Sektora za unapređenje Tatjana Jokanović naglasile su da je koren diskriminacije u stereotipima i predrasudama. Iako je antidiskriminatorno pravo mlada grana prava, naš Zakon o zabrani diskriminacije predstavlja jedan od najnaprednijih u Evropi po pitanju nabrajanja ličnih svojstava. U slučaju pritužbe za diskriminaciju, poverenik pokreće kvazisudski postupak. Postupak je lišen svake formalnosti, besplatan i jedini neophodan uslov je da tužba da bude potpisana.

Poverenik je ovlašćen da daje mišljenja na zakone i druge akte, kao i da daje preporuke drugim organima javne vlasti za ostvarivanje ravnopravnosti. U slučaju utvrđivanja akta diskriminacije, poverenik izdaje mišljenje i preporuku mera diskriminatoru, sa rokom od 30 dana od dana dostavljanja, da postupi po preporuci i obavesti poverenika. Ukoliko se diskriminator ne oglasi u propisanom roku, poverenik donosi rešenje o opomeni, bez prava na žalbu, sa naknadnim rokom od 30 dana od dana dostavljanja. Ako se i tada diskriminator ogluši, poverenik obaveštava javnost o spornom slučaju. Procenat izvršenja preporuke Poverenika je preko 85%.

Kodeks ravnopravnosti se donosi od strane stručnog tima u kompaniji. U slučaju da u timu zaposlenih ne postoje dovoljno stručne osobe, poslodavac se uvek može obratiti nadležnoj instituciji. Poslodavac se povereniku može obratiti i u svakoj fazi kreiranja Kodeksa.

Na ovom linku možete da preuzmete Smernice za izradu kodeksa ravnopravnosti.