Date: 11/05/2018

Nacrt Zakona o lobiranju

U skladu sa Greco preporukama, kao jedan od koraka za borbu protiv korupcije, Ministarstvo pravde je raspisalo javnu raspravu za Nacrt zakona o lobiranju

Inicijalan Nacrt zakona bio je nepovoljan kako za kompanije, poslodavce, tako i za AmCham. Kao rezultat javne rasprave, na kojoj je učestvovao i AmCham sa svojim komentarima, izdejstvovana je nova verzija Nacrta zakona o lobiranju, čiji je tekst uobličen od strane Ministarstva pravde. Nova verzija Nacrta zakona uvela je kao najvažniju izmenu pojam neregistrovanih lobista.

Ministarstvo pravde pozvalo je AmCham da učestvuje u dvodnevnim konsultacijama oko Nacrta Zakona, koje su se održale u Vršcu u prvoj polovini maja. AmCham je dao komentare i na novu verziju Nacrta zakona o lobiranju. Svi komentari su preliminarno usvojeni od strane nadležne radne grupe. Na ovim konsultacijama je uobličen finalni tekst Nacrta zakona, koji je predvideo sledeće ključne izmene :

• Napravljena je razlika između registrovanih i neregistrovanih lobista. Registrovani lobisti su profesionalni lobisti, dok su neregistrovani oni koji lobiranje vrše u svom interesu i koji kao jedinu obavezu imaju poštovanje Etičkog kodeksa, donetog od strane Agencije za borbu protiv korupcije.

• Naglašeno je da će nadležni organi imati obavezu dostavljanja izveštaja o bilo kakvom kontaktu sa lobistima, u roku od 15 dana od dana nastanka kontakta. Ovaj izveštaj će se podnositi u elektronskoj formi, tako da neće predstavljati administrativni teret.