Date: 27/09/2018

Okrugli sto o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Predstavnici članica AmCham-a imali su priliku da u toku izrade Nacrta diskutuju o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje se planiraju za usvajanje od strane Vlade do kraja 2018. godine. AmCham-ovi predstavnici aktivno učestvuju u izmenama i dopunama ovog Zakona a okrugli sto je poslužio da se članice u ranoj fazi definisanja izmena regulative upoznaju sa glavnim intencijama izmena i utiču na njihovu sadržinu.

Panel diskusiju je vodio predsednik AmCham Odbora za privredno i poslovno pravo, Vladimir Vesović, dok su panelisti bili Jelena Deretić, pomoćnica ministra pravde, Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, kao i Nikola Bodiroga, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Vladimir Vesović je istakao da je održani sastanak bila odlična prilika za razmenu mišljenja i utvrđivanje problema u primeni sadašnjeg zakona, kao i pronalaska zajedničkih prihvatljivih rešenja.

Objašnjen je postupak javnog nadmetanja, za koji su se panelisti složili da predstavlja najslabiju kariku u postupku, a učesnici su imali priliku da čuju i obrise rešenja. Ključna novina novog zakona biće uvođenje elektronske platforme – eProdaje, na kojoj će se vršiti javna prodaja elektronskim putem uz značajno povećan nivo transparentnosti i konkurentnosti postupka. Korisnik će se za svaku javnu prodaju registrovati na platformi, pri čemu će dobiti individualnu oznaku, koju će koristiti do kraja postupka. Preko ove platforme korisnik će moći daprati elektronskim putem sve radnje koje prate prodaju, a ona omogućava i značajno smanjenje dodatnih troškova.

U nastavku, učesnici su mogli da čuju i korisne informacije o poređenju starih, novih i potencijalnih rešenja o pravnim lekovima i pravnim sredstvima u izvršnom postupku i da daju sugestije za njihove izmene.

Po izradi finalnog nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o izvršenju i obezbeđenju, u čijem kreiranju aktivno učestvuju predstavnici Odbora za privredno i poslovno pravo, širi krug AmCham članica će još jednom imati priliku da u toku javne rasprave iznesu svoje predloge izmena i dopuna.

Za kraj, panelisti su se zahvalili AmCham-u na velikoj podršci, a Predrag Trifunović je zatvorio panel zaključivši da je sastanak bio veoma uspešan, budući da se pokušalo doći do pravih rešenja kroz sučeljavanje protivrečnih ali argumentovanih mišljenja.