Date: 15/10/2018

Prezentacija novina Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca

Novine Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca predstavili su i objasnili članovima AmCham-a predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Zorica Vulić i Nikola Novović, kao i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Snežana Nekvasil i Biljana Ljubisavljević.

U uvodnom obraćanju, predstavnici državne uprave izneli su osnovne razloge za izmene i dopune zakona, naglašavajući da je sam proces promene trajao veoma dugo, kao i da će verovatno uskoro biti i ponovnih izmena, s obzirom na nove okolnosti koje nastaju. Cilj novog zakona je da se što više smanji papirologija i opširna administracija.

Članice AmCham-a su imale priliku da postave pitanja u vezi sa novim Zakonom o strancima i izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, koja, po njihovom mišljenju, daju povoda različitom tumačenju. Na sastanku, predstavnici državne uprave su dali odgovor na nedoumice vezane za privremeni boravak i boravišnu dozvolu, dozvolu za rad, stručnu obuku stranca, radnu dozvolu za osposobljavanje i usavršavanje, kao i za pribavljanje saglasnosti i mišljenja različitih organa.

Najveću novinu Zakona o strancima svakako predstavlja novi izgled prijave boravišta stranaca, tzv. belog kartona, čiji je cilj digitalizacija postupka i duži rok trajanja boravišne dozvole, dok je u Zakonu o zapošljavanju stranaca najveća novina skraćivanje roka za trajanje testa tržista rada.

Predstavnici državne uprave su se zahvalili AmCham-u na pruženoj prilici da poslovnom sektoru predstave novine zakona, ali i da čuju konkretne sugestije i kritike, koje će biti osnov daljih izmena i dopuna zakona.