Date: 09/12/2018

Nova radna mesta u 2019.

Veliki broj kompanija članica AmCham Srbija, koje posluju u 18 različitih sektora, planira nova zapošljavanja koja će zavisiti od rezultata poslovanja u 2018. godini. Čak 96 odsto kompanija-članica Američke privredne komore ne koristi ni jednu subvenciju ni za zapošljavanje, ni za investicije, a dve trećine kompanija nemaju ni jednog zaposlenog na minimalnoj zaradi.

"Čak 96 odsto kompanija-članica Američke privredne komore ne koristi ni jednu subvenciju ni za zapošljavanje, ni za investicije, a dve trećine kompanija nemaju ni jednog zaposlenog na minimalnoj zaradi", istakla je Jelena Pavlović, Predsednica AmCham UOa u intervjuu TANJUG-u.

Prema njenim rečima, neophodna je stabilnost i održivost rasta privrede, kao i da taj rast bude stalan nekoliko godina za redom, kako bi se kompanije odlučile na otvaranje novih radnih mesta.

Pavlović smatra da sa politikom državnog subvencionisanja treba biti oprezan, jer je, kako kaže, dala pozitivne efekte kod ukupnog broja zaposlenih, ali da nije do kraja jasno kako je uticala na prosečan nivo zarada u Srbiji.

Na pitanje sa kakvim problemima se suočavaju kompanije u Srbiji koje su članice AmCham, istakla je da "i velika i mala preduzeća pate od istih problema".

"Razlike su uglavnom u tome u kojoj meri mogu te probleme i te prepreke da prevaziđu i koliko dugo mogu da trpe nepovoljne okolnosti na tržištu", kazala je ona.

Naravno, navela je, u prednosti su veća preduzeća jer imaju bolju mogućnost adaptacije i duže mogu da izdrže, dok su manja i mikro preduzeća pod većom rizikom od zatvaranja.

Ona kaže da se AmCham zalaže i ukazuje na neophodnost javno-privatnog dijaloga, na pravovremenu, otvorenu, konstruktivnu i javnu debatu prilikom donošenja propisa, a posle toga na neophodnost da se ojačaju i osnaže institucije "kako bi efikasno i dosledno mogli da sprovedu usvojene propise jednako prema svima".

Istovremeno, Pavlović ukazuje i na potrebu ozbiljne debate o poslovanju javnih preduzeća u Srbiji i stav Američke privredne komore da je neophodna hitna reforma javnih preduzeća i njihova privatizacija.

"Kada će se to uraditi zavisi od političke volje, a od načina na koji će reforma biti pripremljena i sprovedena, zavise i kakvi će njeni konačni efekti biti", rekla je predsednica AmCham.

Pavlović ističe da AmCham članice kompanije i privreda uopšte, ukazuju na neophodnost hitnih reformi upravnih sudova, "jer su oni poslednja instanca za korekciju nesavršenosti u radu administracije".

"I predstavnici Vlade govorili o tome da postupci pred upravnim sudovima traju predugo, da je znanje o ekonomskim temama kod određenog broja sudija skromno, posebno kada je reč o poresko-finansijskoj materiji", navela je ona.

Da bi svi građani osetili boljitak neophodno je, prema njenim rečima, da se privredni rast nastavi duži niz godina i da bude što veći.

"AmCham očekuje da vlada preduzme sve korake o kojima su ih kompanije-članice AmCham izvestile, dakle, jačanje institucija radi dobrih propisa, reforme javnih preduzeća, reforma pravosuđa, reforma zdravstva, borba protiv korupcije, smanjenje sive ekonomije i svođenje loših pojava na marginalni nivo", navela je Pavlović.

Takođe, pavlović je apelovala na hitno povlačenje carinskih tarifa koje je Priština uvela na srpsku robu, jer, kako ističe, predstavljaju kršenje CEFTA sporazuma, nisu u skladu sa doktrinama Evropske unije, neposrednu štetu trpe srpske kompanije, a najveće žrtve ove odluke su građani Kosova i Metohije.

"Apelujemo javno na sve one koji učestvuju u donošenju tih odluka da ih u najhitnijoj mogućoj meri koriguju i da se ova situacija vrati u normalu", poručila je Pavlović.