Date: 11/12/2018

Predstavljanje Nacrta zakona o zaštiti konkurencije

U utorak, 11. decembra 2018. godine, AmCham članovima je predstavljen Nacrt zakona o zaštiti konkurencije, od strane predstavnika Komisije za zaštitu konkurencije i članova Radne grupe za izradu zakona.

„Nacrt zakona je rezultat rada Radne grupe u kojoj su, pored predstavnika nadležnih državnih organa, uzeli i predstavnici privrede“, istakao je u svom uvodnom obraćanju Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije. On je naglasio da je Nacrt zakona o zaštiti konkurencije usklađen sa regulativom i praksom EU, a donosi se u cilju otklanjanja nedostataka postojećeg zakona i uređivanja procesnih pravila u postupcima. Napomenuto je da se glavne izmene i dopune u Nacrtu nalaze u oblastima restriktivnih ugovora, dominantnog položaja i koncentracija. Međutim, izvan dometa njegovog regulisanja ostaje institut zaštite potrošača.

Pored gospodina Obradovića, učešće u prezentaciji Nacrta zakona uzele su i Gordana Lukić, članica Radne grupe za izradu Nacrta zakona pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i Srđana Petronijević iz Schoenherr-a, koja je kao potpredsednica AmCham Odbora za korporativno i poslovno učestvovala u radu Radne grupe.

Ovom prilikom je članovima AmCham-a prezentovano nekoliko nedoumica sa kojima se Radna grupa susrela u svom radu, pa je prezentacija poslužila i kao prilika za razmenu mišljenja i ekspertize sa zainteresovanim predstavnicima privrede. Tako se na primer, u Nacrtu zakona za restriktivne sporazume, koji se zaključuju između učesnika na tržištu, a imaju za cilj ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na teritoriji Srbije, predlaže obaveza podnošenja sporazuma na izuzeće kao pravilo, ali ukoliko se ustanovi u postupku ispitivanja da je sporazum podnet, mogao bi biti izuzet, što bi povlačilo nižu kaznu, do 1%. Sa druge strane, predlozi rešenja u ovoj oblasti su mogućnost, a ne obaveza podnošenja pojedinačnog izuzeća, kao i mogućnost samostalne procene usklađenosti ugovora sa pravom konkurencije.

Takođe, u Nacrtu se predlaže povećanje praga za prijavu koncentracija, u slučaju da ukupan godišnji prihod svih učesnika u koncentraciji ostvaren u prethodnoj obračunskoj godini bude veći od 200 miliona evra (za razliku od postojećeg rešenja, gde se pominje iznos od 100 miliona evra), s tim da je prihod ostvaren na tržištu RS veći od 15 miliona evra (dok je u postojećem rešenju 10 miliona evra), u istom periodu.

Prisutnima je prezentovana i nagodba, nov institut, koji je već notoran u propisima EU. Prednosti ovog instituta u obliku previdjenom u pravu Evropske unije su da u postupcima utvrđivanja povrede konkurencije stranke priznaju odgovornost, komisija brže i lakše donosi rešenje, kao i smanjenje kazne do 20% od nameravanog iznosa. Ipak, u srpskom pravu nagodba je predvidjena samo za kartele i predvidja maksimalno umanjenje kazne za 10%.

Za kraj, predavači su se zahvalili AmCham-u na prilici da podele nov Nacrt zakona sa poslovnim sektorom i naglasili da su komentari predstavnika privrede dragoceni, radi uskladjivanja interesa svih zainteresovanih strana.