Date: 22/02/2019

AmChamps 2019: Liderstvo i Razvoj porodičnog biznisa

Polaznici AmChamps programa imali su priliku da svoje treće okupljanje provedu razgovarajući sa Jelenom Pavlović, predsednicom AmCham-a i Odbora direktora Philip Morris-a za Jugoistočnu Evropu o liderstvu, a sa osnivačima i predstavnicima TeleGroup-a, Dianom Gligorijević i Aleksandrom Vratonjić Gligorijević, o razvoju porodičnog biznisa.

Jelena Pavlović se osvrnula na svoj karijerni put, kao i na profesionalni razvoj u Philip Morris-u, objašnjavajući učesnicima organizaciju i strukturu velikih kompanija. Naglasila je da je, s obzirom da su kompanije orijentisane i posvećene postavljanju i ispunjavanju jasno definisanih ciljeva, zadatak lidera je da motiviše zaposlenog da doprinosi poslovnom uspehu kompanije. Lider treba da zna da donese i jasno iskomunicira viziju i misiju kompanije, tako da organizacija to razume, prihvati i sledi. Jelena je istakla i položaj i prepreke sa kojima se žene u biznisu susreću, kao i da se u kompanijskim kulturama, u poslednje vreme, sve više značaj daje rodnom diverzitetu i ravnopravnosti. Naglasila je i da je za kvalitetnu stratešku, organizacionu i izvršnu odluku neophodno omogućiti da se čuju i uvaže različita mišljenja i perspektive. Na drugom delu predavanja, Jelena je polaznicima programa detaljno objasnila strukturu AmCham-a, kao i aktivnosti i zalaganja koje AmCham preuzima u cilju unapređenja poslovnog okruženja, povezivanju i promociji kompanija članica, ali i razvijanju platforme za usavršavanje profesionalnih veština.

Na drugom delu ovog AmChamps okupljanja, učesnici programa su čuli korisne savete o razvoju porodičnog biznisa, od osnivača i predstavnika kompanije TeleGroupDiane Gligorijević i Aleksandra Vratonjić Gligorijević. Predavanje su započeli osvrtom na početke svoje kompanije, koja je osnovana 1992. godine u Londonu, a danas je jedna od vodećih pružalaca usluga u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija (ICT) i energetike na tržištu zapadnog Balkana. Diana i Aleksandar su predstavili faze u razvoju porodičnih biznisa, kao i prednosti i mane poslovanja sa članovima svoje porodice. Istakli su da je samo znanje neprolazno, a da im je pokretač uvek bila znatiželja, kao i da je važno napraviti dobar balans između upravljanja vlasništvom, porodice i vođenja biznisa.