Date: 24/02/2020

AmChamps 2020 - Neuromarketing

Dr Nikolaos Dimitriadis, sa Univerziteta Šefild, je održao predavanje o neuromarketingu učesnicima AmChamps-a.

Već tradicionalni gost na aktivnostima u okviru AmChamps-a, Dr Dimitriadis je i ove godine održao veoma zaniljivo predavanje učesnicima sedmog AmChamps-a. Na početku predavanja, predavač je govorio generalno o marketingu, kao i o položaju marketinških stručnjaka u kompanijama. U nastavku predavanja fokus je bio na različitim pristupima koje korste marketinški stručnjaci kako bi analizirali preferencije potrošača. Koristeći stečene informacije kroz različita istraživanja o neurosistemu, naučnici su ulogu podsvesti, emocija i pokretača unutrašnje informacije povezali sa različitim strategijama i pristupima u kreiranju marketinških kampanja. Kognitivni pristup analize koji se koristi u fokus grupama još uvek nije prevaziđen iako se ne dobija prava slika pošto se bazira na postavljanju pitanja na koja ispitanici ne odgovore uvek iskreno. Za razliku od ovog pristupa, bihevioralni pristup se zasniva na posmatranju ponašanja ispitanika. Ono o čemu je Dr Dimitriadis najviše govorio, jeste treći pristup – neuromarketing. Neuromarketing se zasniva na posmatranju hemijskih reakcija koje se dešavaju u mozgu ispitanika i na taj način se najbolje može dobiti uvid u njihove preferencije.