Date: 27/05/2021

AmCham u saradnji sa Google-om održao radionicu #IamRemarkable

AmCham HR Forum u saradnji sa Google-om održao je radionicu #IamRemarkable. Cilj radionice je razmena iskustava i podstrek zaposlenima da govore o svojim dostignućima, kao i na koji način da prepoznaju diskriminaciju i kako da utiču na njeno iskorenjivanje u svom okruženju.

#IamRemarkable je Google-ova inicijativa koja osnažuje žene i druge marginaliyovane  grupe da istaknu svoja dostignuća i uspehe na poslu, kao i u svim drugim oblastima. Inicijativa je obuhvatila je više od 185.000 učesnika  i 800 organizacija u preko 150 država. Radionicu su ispred Google-a predvodili Selina Kiefer, Senior Key Account Manager i Momčilo Radovanović, Agency Development Manager. Diskusiju je otvorila Ivana Karanović, potpredsedavajuća AmCham HR Foruma.

Učešćem u radionici, predstavnici AmCham kompanija članica imali su priliku da otvoreno govore o svojim uspesima, kao i barijerama koje postoje u privatnom i javnom diskursu o uspehu.

Marginalizovana grupa je limitirana u svojim mogućnostima, stoga je radionica dostupna svima koji su ikada pripadali nedovoljno predstavljenoj grupi ljudi, kao i onima koji žele da poboljšaju status tih grupa. Ohrabrivanje sebe i drugih je ključna komponenta uspeha, istakli su moderatori,

Inicijativa #IamRemarkable ima dva glavna cilja: ohrabrivanje svih ljudi da izgrade i pokažu samopouzdanje, i mogućnosti svetu; i  izgradnja adekvatne perspektive o samopromociji, odnosno. Iako je uobičajeno reći da dostignuća najčešće govore sama o sebi, ponekada jeveoma važno da ih, na edekvatan način, pozivajući se na činjenica, sami ističemo.

Rasa, pol, seksualna orijentacija, starost, jezik, sposobnosti i ostale karakteristike zasnovane na identitetu mogu da utiču na našu percepciju o kompetenciji i sposobnosti osobe. To dovodi do pristrasnosti kojih najčešće ljudi nisu svesni, pa je pored rad ana shvatanju i razbijanju identitetskih stereotipa važno da se govori o mogućnostima i dostignuća svakoga, i nas samih i  drugih.

Poštovanje različitost se odražava i na efikasnost poslovanja. Kompanije koje se vode ovim načelom u svom poslovanju imaju 53% bolji učinak od kompanija koje u svojim upravnim i rukovodećim telima nemaju žene, ali i 35% veće finansijske prihode kada u svom timu poštuju princip rasne ili etničke jednakosti.