Date: 10/06/2021

Održan Okrugli sto “Finansiranje pravnih sporova”

AmCham je omogućio predstavnicima kompanija članica da se upoznaju sa pojmom finansiranja sporova, kao i da sa stranim stručnjacima iz te oblasti diskutuju o njegovim prednostima.

Cilj panela bilo je prikazivanje alternative tradicionalnom načinu vođenja sudskih i arbitražnih postupaka koja podrazumeva finansiranje od strane trećeg lica, kroz prenošenje znanja, iskustava i najboljih uporednih praksi panelista: Christiane Deniger, potpredsednice u kompaniji Burford, i Jonathana Barnetta, rukovodioca za Austriju i centralnu i istočnu Evropu u kompaniji Nivalion. Moderatori adv. Milan Lazić, potpredsedavajući AmChamovog Odbora za privredno i poslovno pravo, i stariji partner u kancelariji Karanović & Partners, i adv. Nataša Lalatović Đorđević, partner u kancelariji Moravčević, Vojnović & Partners, u saradnji sa Schoenherr, nastojali su da ukažu na mogućnosti za primenjivanje ovakvih aranžmana u pravnom sistemu Srbije od strane domaćih kompanija.

Finansiranje pravnih sporova podrazumeva da spor postane investicija, a da se lice koje pokreće spor obraća nekom ko finansira te troškove i obezbeđuje sredstva. Pribegavanje ovom mehanizmu košta, ali se zahvaljujući pozitivnom ishodu spora on isplati licima koja su ga finansirala. Ovo je i vrsta alata kojem pribegavaju privredna društva koja nemaju dovoljno resursa za vođenje spora, ili imaju, ali ne žele da ih troše na sudske procese. Takav vid finansiranja je relativno česta pojava u SAD i Evropi, dok u Srbiji i regionu još uvek nije zaživela.

Neizostavni deo procesa je dobra komunikacija finansijera sa klijentom. U svakom trenutku važno je da finansijer zna šta želi klijent, kao i da klijent zna šta želi finansijer. Glavna uloga finansijera kao trećeg lica jeste da pretpostavi i realno oceni najlošiji i najbolji mogući scenario.

Panelisti ističu da se sa finansiranjem sporova može započeti u bilo kom trenutku. U slučaju kada finansiranje spora počne pre nego što klijent podnese tužbu, sam proces biće skuplji. Sa druge strane, kada se finansijeri uključe pri kraju procesa, imaju više dostupnih informacija i svesniji su rizika, što znači da je takav proces jeftiniji. Nema lošeg trenutka, kako ističu panelisti, već sve zavisi od kriterijuma, želja i mogućnosti klijenata.

Porodični sporovi su sporovi u koje se finansijeri kao treća lica po pravilu ne uključuju. Pored toga, moguće je finansirati ne samo tužioca, već i tuženu stranu, što je daleko ređi slučaj u praksi.

Za odgovore na pitanja publike i snimak panel diskusije, pristupite sledećem linku.