Date: 15/07/2021

Microsoft pokrenuo Globalnu inicijativu sticanja veština

Cilj Microsoft inicijative je da do kraja godine nauči novim digitalnim veštinama čak 25 miliona ljudi širom sveta

„Misija kompanije Microsoft je da osnaži svakog pojedinca i organizaciju da postignu više. Zato smo uz podršku Vlade Republike Srbije i obrazovnih institucija sa našim partnerom Semos Education spremili otvoreni program digitalnog obrazovanja za 10 najtraženijih zanimanja i posebnim fokusom na IT znanja i sesije na srpskom jeziku.“, istakao je Milan Gospić, direktor kompanije Microsoft za Srbiju.

Širom planete, 2020. godina je donela mnoge izazove u svim oblastima naših života. Za godinu dana svet je prošao kroz višestruke izazove, uključujući i pandemiju koja je podstakla globalnu ekonomsku krizu. Jedan od ključnih koraka koji je potreban za podsticanje sigurnog i uspešnog ekonomskog oporavka je sve veći pristup digitalnim veštinama neopohodnim za zadovoljavanje potreba novih radnih mesta.

Microsoft nastoji da podstakne što veći broj ljudi u Srbiji da se priključi ovoj inicijativi, te će u sklopu ovog programa građanima Srbije ponuditi mentorske radionice, besplatne obuke i sertifikaciju, kao i sertifikovane trenere u ulozi mentora.